ขั้นตอนการดูกราฟทอง

กดเลือกดูกราฟที่หน้า Gold Home
หน้าจอจะแสดงกราฟทอง real-time

คลิก
เข้าสู่ Gold Wallet