ขึ้นเงินรางวัลผ่าน G Walletเลือกสลากที่ถูกรางวัล
เลือกวิธีขึ้นเงินรางวัล
ยืนยันการขึ้นเงินรางวัล
ใส่ PIN 6 หลัก

ระบบแสดงทำรายการขึ้นเงินสำเร็จ
ระบบทำการแจ้งเตือน เงินรางวัลโอนเข้า G-Wallet สำเร็จ
การแจ้งเตือนจากแอปฯ เป๋าตัง
ระบบทำการแจ้งเตือน เงินรางวัลโอนเข้า G-Wallet สำเร็จ
การแจ้งเตือนจาก Line Connext
ท่านสามารถดูรายละเอียดการขึ้นเงินรางวัลได้ที่เมนู ประวัติขึ้นเงินรางวัลสลากดิจิทัล

เลือกสลากใบที่ต้องการดูรายละเอียด
ระบบแสดงรายละเอียดการขึ้นเงินรางวัล กรณี อยู่ระหว่างรอดำเนินการโอนเงินเข้า G Wallet
ระบบแสดงรายละเอียดการขึ้นเงินรางวัล กรณี โอนเงินเข้า G Wallet สำเร็จ
ระบบแสดงรายละเอียดการขึ้นเงินรางวัล กรณี โอนเงินเข้า G Wallet ไม่สำเร็จ เพราะมูลค่าเงินรางวัล เกินวงเงินที่ G Wallet รับได้

ระบบแสดงรายละเอียดการขึ้นเงินรางวัล กรณี โอนเงินเข้า G Wallet ไม่สำเร็จ เนื่องจากจากสาเหตุอื่น ๆ

ดาวน์โหลด
video
video  
(6.41 MB) MP4