ขั้นตอนการสมัคร สินเชื่อกรุงไทย Smart Money on NEXT

กด "บริการ"
กด “สมัครสินเชื่อ”
แสดงผลิตภัณฑ์ และคำนวณผ่อนชำระ
ระบุ อาชีพ เงินเดือน วงเงินที่ต้องการขอ และเลือกจำนวนเดือนที่ผ่อนจ่ายตามที่ต้องการ

ยอมรับข้อตกลงข้อมูลผลิตภัณฑ์ และตัวอย่างการคำนวณสินเชื่อ เพื่อดำเนินการต่อ

- เข้าสู่หน้าข้อมูลส่วนบุคคล ผู้ใช้สามารถแก้ไขได้เฉพาะที่ทำงานเท่านั้น
- ผู้ใช้สามารถแก้ไข Email และเบอร์โทรได้ที่ Setting ของ NEXT
- ข้อมูลส่วนบุคคลที่เหลือ ผู้ใช้ต้องติดต่อสาขาเพื่อแก้ไข

เลือก "ถัดไป"
คำถามเรื่องการมีสินเชื่อส่วนบุคคลกับสถาบันทางการเงินอื่นจะมีในกรณีที่ผู้ใช้ขอวงเงินมากกว่า 30,000 บาทขึ้นไป

ผู้ใช้กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน และกดถัดไปเพื่อดำเนินการต่อ
เข้าสู่หน้ายืนยันข้อมูล ผู้ใช้สามารถตรวจสอบ และแก้ไขข้อมูลในส่วนที่ต้องการ
เมื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล กด "ยืนยัน" เพื่อดำเนินการต่อ ในการส่งใบสมัครขอสินเชื่อ
เข้าสู่หน้าการให้ความยินยอม Model Consent เลื่อนเพื่ออ่านรายละเอียดความยินยอม

เลือกให้ความยินยอม กด "ยืนยัน" เพื่อดำเนินการต่อ
เข้าสู่หน้าการให้ความยินยอม (NCB Consent)
เลือกให้ความยินยอม กด "ยืนยัน" เพื่อดำเนินการต่อ
ผู้ใช้ใส่รหัส PIN เพื่อยืนยันการให้ความยินยอม และส่งใบสมัครการขอสินเชื่อ

แสดงสถานะการสมัคร
แสดงสถานะการสมัคร 
กดปุ่มขยายเวลาอัปโหลดเอกสาร
ดูเอกสารและอัปโหลด
เลื่อนเพื่อดูรายละเอียดเอกสารที่ต้องอัปโหลด
อัปโหลดเอกสารที่กำหนด
แสดงผลส่งใบสมัครสำเร็จและกดปุ่มเสร็จสิ้น
กลับไปยังหน้าผลิตภัณฑ์

ขั้นตอนการยอมรับสินเชื่อ

สถานะการสมัคร
เลือก "ยอมรับข้อเสนอ"
เลือกบัญชีรับเงินสินเชื่อและผ่อนชำระ 
เลือกวันผ่อนชำระ และกด "ถัดไป"

ยืนยันข้อมูล
กด "ยืนยัน" ข้อมูล
เลื่อนอ่านสัญญาสินเชื่อจนครบ เพื่อกดปุ่มยอมรับในเงื่อนไขสัญญา
ใส่รหัส PIN

เลื่อนเพื่ออ่านรายละเอียด
กดปุ่ม "เสร็จสิ้น"
สถานะการสมัคร 
การสมัครสำเร็จ