การสมัครใช้บริการ

เปิดแอปพลิเคชัน
กดปุ่ม "เริ่มใช้งาน"
อ่าน และทำตามคำแนะนำ แล้วกดปุ่ม "ยืนยัน"
กดตั้งค่า (Setting) เพื่อปิด Wi-fi

ยอมรับข้อกำหนด และเงื่อนไข แล้วกดปุ่ม "ยอมรับ"
กดอนุญาต (Allow) เพื่อเปิดกล้อง
กด "ถ่ายหน้าบัตรประชาชน"
ตรวจสอบหมายเลขบัตรประชาชน แล้วกดปุ่ม "ยืนยัน"

กรอกหมายเลขบัตรประชาชน แล้วกดปุ่ม "ยืนยัน"
กดอนุญาต (Allow) ให้ Krungthai NEXT เข้าถึงตำแหน่งของอุปกรณ์
อ่านและทำตามคำแนะนำ แล้วกดปุ่ม "เริ่มสแกนใบหน้า"
ทำการยืนยันตัวตนด้วยใบหน้าจนเสร็จ

กรอกเลขบัญชีธนาคารกรุงไทย แล้วกดปุ่ม "ยืนยัน"
ระบบจะแสดงเบอร์มือถือ กดปุ่ม "ยืนยัน"
กรอกรหัส OTP
ตั้งรหัส PIN 6 หลัก และยืนยันรหัส PIN 6 หลัก

หากเครื่องของผู้ใช้รองรับระบบ Biometric กดปุ่ม "เปิดใช้งาน"
เข้าสู่การสอนใช้งาน อ่านแล้วกด "ถัดไป"
เข้าสู่หน้าหลัก