การสมัครใช้บริการ

กดปุ่ม "เริ่มใช้งาน"
กดปุ่ม "ถัดไป"
อ่าน คำชี้แจง แล้วเลือก "ยินยอม"
อ่านคำชี้แจงในการเก็บรวบรวม  ใช้ และ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล  และ "กด   ในกล่องสี่เหลี่ยม"

กดปุ่ม "ใส่ข้อมูลด้วยตนเอง"
กรอกเลขบัตรประชาชน และ "กดยืนยัน"
กด "เริ่มสแกนใบหน้า"
อ่านคำแนะนำทุกข้อ แล้วกดปุ่ม "เข้าใจแล้ว"

เริ่มสแกนใบหน้า
ส่ายหน้า ซ้าย - ขวา ช้าๆ
ใส่รหัส PIN 6 หลัก
สามารถเริ่มใช้งาน Krungthai NEXT บนมือถือเครื่องใหม่ ได้ทันที