สมัครพร้อมเพย์ ได้จากเมนู 
เพื่อรับเงินเยียวยา
สำหรับผู้ประกันตนมาตรา 33, 39 และ 40


1. เลือกเมนู พร้อมเพย์
2. เลือกหมายเลข ที่ต้องการสมัคร พร้อมเพย์ รับเงินจากภาครัฐต้องผูกกับ หมายเลขบัตรประชาชนเท่านั้น
3. อ่านข้อกำหนดและ เงื่อนไข พร้อมทำ เครื่องหมายและ กด ยอมรับ
4. เลือกบัญชีที่ต้องการ ผูกกับหมายเลข พร้อมเพย์

5. ตรวจสอบ และ ยืนยันข้อมูล
6. สมัครสำเร็จ