NCB Enhancement

เช็กสุขภาพทางการเงินพร้อมแสดงคะแนนเครดิต เพื่อเตรียมตัววางแผนก่อนขอสินเชื่อ

เลือกเมนูบริการ (Services)
เลือกเมนูตรวจเครดิตบูโร (Check Credit Bureau)
เลือกบัญชีสำหรับการชำระค่าบริการ
เลือกช่องทางการจัดส่ง

เลือกประเภทของ รายงานเครดิตบูโร
• รายงานข้อมูลเครดิต
• รายงานข้อมูลเครดิตและคะแนนเครดิต
ในกรณีเลือกขอตรวจเครดิตบูโรและคะแนนเครดิต กดปุ่มถัดไป (Next)
ยอมรับเงื่อนไข และข้อกำหนด (Accept)
ตรวจสอบข้อมูลแล้วกดยืนยัน (Confirm)

ใส่รหัสเพื่อยืนยัน ในกรณีที่ลูกค้าทำรายการครั้งแรกโดยไม่ได้เข้าใช้งานโดยการใส่ PIN
แสดงผลการทำธุรกรรม กดปุ่มเสร็จสิ้น (Done)