App to App: AIS

ชำระ/เติมเงินมือถือจากแอป myAIS ได้แล้ววันนี้! สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ฟรี ไม่มีค่าธรรมเนียม

เลือกชำระค่าบริการจาก myAIS และ Deeplink มาที่ แอปพลิเคชัน Krungthai NEXT
ใส่รหัสผ่าน
เลือกบัญชีสำหรับ การชำระค่าบริการและกดปุ่มถัดไป (Next)
ตรวจสอบข้อมูลการชำระค่าบริการและกดปุ่มยืนยัน (Confirm)

ดูสลิปและกดปุ่มแชร์ (Share)
หรือปุ่มกลับแอปพลิเคชันต้นทาง (Back to the Initial Application)

หมายเหตุ: สามารถรับการแจ้งเตือนการชำระเสร็จสมบูรณ์ผ่านช่องทางอีเมลหากมีการตั้งค่าไว้