การจัดการวงเงิน (Manage Transaction Limits)


เลือกเมนูตั้งค่า (Settings) แล้วเลือกการตั้งค่าบัญชี (Account Settings)
ยืนยันตัวตนตามที่ตั้งค่าไว้
(Face ID/ Touch ID/ PIN)
เลือกการจัดการวงเงิน
(Manage Transaction Limits)
กรอกรหัส PIN กรณีผู้ใช้ยังไม่ยืนยันตัวตน
เข้าสู่ระบบด้วยรหัส PIN

กดปุ่ม  เพื่อเปลี่ยนวงเงินการโอนต่อวัน
ใส่จำนวนเงินที่ต้องการ (Save)
กรอกรหัส OTP กรณีผู้ใช้ต้องการเพิ่มวงเงิน
แสดงผลการเปลี่ยนวงเงิน การทำธุรกรรมสำเร็จ