ตั้งค่ารายการโปรด

กดปุ่ม "เพิ่มรายการโปรด"
กดปุ่ม  เพื่อเลือกรายการโปรดที่มี
ให้ไปแสดงในรายการโปรดหน้าหลัก หรือ
กดปุ่ม  เพื่อเอารายการโปรดหน้าหลักออกจากลิสต์ที่แสดง
ผู้ใช้สามารถ ลาก  เพื่อเปลี่ยนลำดับการแสดง รายการโปรดหน้าหลัก และ กด "บันทึก"
แสดงผลการเพิ่มรายการโปรดหน้าหลักสำเร็จ