วิธีสมัครบัตร
Krungthai Travel Card

บริการ Krungthai Travel Card สำหรับนักเดินทาง เพื่อใช้จ่ายต่างประเทศ ซื้อ-ขาย ด้วยอัตราแลกเปลี่ยนสุดพิเศษผ่านแอปพลิเคชันตลอด 24 ชั่วโมง

สมัครบัตรหลัก

เข้าหน้า Travel Card แล้วกดบัตร "แพลทินัม (Platinum Card)"
เลื่อนดูรายละเอียดผลิตภัณฑ์
กดปุ่ม "สมัครบัตร Travel Visa Platinum"
ยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไข แล้วกดปุ่ม "ยอมรับ"

เลือกชื่อที่จะพิมพ์บนบัตร แล้วกรอกรายละเอียดอื่นๆ
เลือกการจัดส่งบัตร สามารถเลือกจัดส่งที่บ้าน หรือรับที่สาขา แล้วกดปุ่ม "ถัดไป"
ตรวจสอบความถูกต้อง แล้วกดปุ่ม "ยืนยัน"
เลือกบัญชีเพื่อจ่ายค่าธรรมเนียม กดปุ่ม "ถัดไป"

ตรวจสอบความถูกต้อง แล้วกดปุ่ม "ยืนยัน"
กรอกรหัส PIN ทุกครั้ง
แสดงผลการสมัครบัตรสำเร็จ กดปุ่ม "เสร็จสิ้น"

ผูกบัญชีเพื่อใช้จ่ายในประเทศ (สำหรับการผูกบัญชีในครั้งแรก)

กดปุ่ม "เริ่มใช้งาน"
กดปุ่ม "ผูกบัญชีกับบัตร Travel Card"
เลือกบัญชี แล้วกดปุ่ม "ถัดไป"
ตรวจสอบความถูกต้อง แล้วกดปุ่ม "ยืนยัน"

กรอกรหัส PIN ทุกครั้ง
แสดงผลการผูกบัญชีสำเร็จ กดปุ่ม "ตกลง"

ผูกบัญชีเพื่อใช้จ่ายในประเทศ (สำหรับลูกค้าที่ยกเลิกการผูกบัญชี และต้องการกลับมาผูกบัญชีใหม่)

กด 
กด "ผูกบัญชีกับบัตร"
กดปุ่ม "ผูกบัญชีกับบัตร Travel Card"
เลือกบัญชี แล้วกดปุ่ม "ถัดไป"

ตรวจสอบความถูกต้อง แล้วกดปุ่ม "ยืนยัน"
กรอกรหัส PIN ทุกครั้ง
แสดงผลการผูกบัญชีสำเร็จ กดปุ่ม "ตกลง"