วิธีโอนเงินผ่านแอป
Krungthai NEXT

โอนเงินผ่านแอปมือถือ ด้วยระบบความปลอดภัยระดับสูง ให้คุณมั่นใจทุกครั้งที่โอนวิธีโอนเงินล่วงหน้า แบบรายเดือน ขั้นตอนที่ 1- เลือกเมนูโอนเงินผ่านแอป
1. เลือกเมนูโอนเงินผ่านแอป
วิธีโอนเงินล่วงหน้า แบบรายเดือน ขั้นตอนที่ 2 - โอนเงินผ่านแอปจากบัญชีอื่น
2. เลือกเมนูโอนผ่านแอปจากบัญชีอื่น หรือจาก รายการโปรด กรอกรายละเอียดการโอน และเลื่อนลงด้านล่าง
วิธีโอนเงินล่วงหน้า แบบรายเดือน ขั้นตอนที่ 3 - เลื่อนเปิดโหมดตั้งโอนเงินผ่านแอป ล่วงหน้า
3. เลื่อนเปิดโหมดตั้งโอนเงินผ่านแอป ล่วงหน้า เลือกแบบรายเดือน และเลือกทุกวันที่
วิธีโอนเงินล่วงหน้า แบบรายเดือน ขั้นตอนที่ 4 -กดเลือกทุกวันที่ ที่ต้องการโอนเงินผ่านแอป
4. กดเลือกทุกวันที่ ที่ต้องการโอนเงินผ่านแอป แล้วกด “เสร็จสิ้น”

วิธีโอนเงินล่วงหน้า แบบรายเดือน ขั้นตอนที่ 5 -กดเพื่อปฎิทินเพื่อเลือกช่วงเวลา เริ่มต้นและสิ้นสุด
5. กด  เพื่อเลือกช่วงเวลา เริ่มต้น และสิ้นสุด
วิธีโอนเงินล่วงหน้า แบบรายเดือน ขั้นตอนที่ 6 -กดปุ่มถัดไป
6. กดปุ่ม
“ถัดไป”
วิธีโอนเงินล่วงหน้า แบบรายเดือน ขั้นตอนที่ 7 -ตรวจสอบความถูกต้อง แล้วกดปุ่มยืนยัน
7. ตรวจสอบความถูกต้อง แล้วกดปุ่ม “ยืนยัน”
วิธีโอนเงินล่วงหน้า แบบรายเดือน ขั้นตอนที่ 8 -แสดงผลการทำรายการ สำเร็จแล้วกดปุ่ม
8. แสดงผลการทำรายการ โอนเงินผ่านแอป สำเร็จ แล้วกดปุ่ม “เสร็จสิ้น”

วิธีโอนเงินล่วงหน้า แบบรายครั้ง ขั้นตอนที่ 1 -เลือกเมนูโอนเงิน
1. เลือกเมนูโอนเงิน
วิธีโอนเงินล่วงหน้า แบบรายครั้ง ขั้นตอนที่ 2 -เลือกเมนูโอนเงินบัญชีอื่น
2. เลือกเมนูโอนเงินบัญชีอื่น หรือโอนเงินจาก รายการโปรด กรอกรายละเอียดการโอน และเลื่อนลงด้านล่าง
วิธีโอนเงินล่วงหน้า แบบรายครั้ง ขั้นตอนที่ 3 -เลื่อนเปิดโหมดตั้งโอนเงินล่วงหน้า เลือกแบบรายครั้ง
3. เลื่อนเปิดโหมดตั้งโอนเงินล่วงหน้า เลือกแบบรายครั้ง และกด เพื่อเลือกวันที่ที่ต้องการ
วิธีโอนเงินล่วงหน้า แบบรายครั้ง ขั้นตอนที่ 4 -กดเลือกวันที่ ที่ต้องการโอนเงิน แล้วกดเสร็จสิ้น
4. กดเลือกวันที่ ที่ต้องการโอนเงิน แล้วกด “เสร็จสิ้น”

วิธีโอนเงินล่วงหน้า แบบรายครั้ง ขั้นตอนที่ 5 -จากนั้นกดปุ่มถัดไป
5. จากนั้นกดปุ่ม
“ถัดไป”
วิธีโอนเงินล่วงหน้า แบบรายครั้ง ขั้นตอนที่ 6 -ตรวจสอบความถูกต้อง ก่อนกดปุ่มยืนยัน
6. ตรวจสอบความถูกต้อง ก่อนกดปุ่ม “ยืนยัน”
วิธีโอนเงินล่วงหน้า แบบรายครั้ง ขั้นตอนที่ 7 -แสดงผลการทำรายการสำเร็จ แล้วจึงกดปุ่มเสร็จสิ้น
7. แสดงผลการทำรายการสำเร็จ แล้วจึงกดปุ่ม “เสร็จสิ้น”