วิธีโอนเงินล่วงหน้า
โอนเงินด้วยระบบความปลอดภัยระดับสูง ให้คุณมั่นใจทุกครั้งที่โอน


เลือกเมนูโอนเงิน
เลือกเมนูโอนเงินบัญชีอื่น หรือจาก รายการโปรด กรอกรายละเอียดการโอน และเลื่อนลงด้านล่าง
เลื่อนเปิดโหมดตั้งโอนเงิน ล่วงหน้า เลือกแบบรายเดือน และเลือกทุกวันที่
กดเลือกทุกวันที่ ที่ต้องการโอนเงิน แล้วกด “เสร็จสิ้น”

กด  เพื่อเลือกช่วงเวลา เริ่มต้น และสิ้นสุด
กดปุ่ม
“ถัดไป”
ตรวจสอบความถูกต้อง แล้วกดปุ่ม “ยืนยัน”
แสดงผลการทำรายการ สำเร็จแล้วกดปุ่ม “เสร็จสิ้น”

เลือกเมนูโอนเงิน
เลือกเมนูโอนเงินบัญชีอื่น หรือจาก รายการโปรด กรอกรายละเอียดการโอน และเลื่อนลงด้านล่าง
เลื่อนเปิดโหมดตั้งโอนเงินล่วงหน้า เลือกแบบรายครั้ง และกด เพื่อเลือกวันที่ที่ต้องการ
กดเลือกวันที่ ที่ต้องการโอนเงิน แล้วกด “เสร็จสิ้น”

กดปุ่ม
“ถัดไป”
ตรวจสอบความถูกต้อง แล้วกดปุ่ม “ยืนยัน”
แสดงผลการทำรายการสำเร็จ แล้วกดปุ่ม “เสร็จสิ้น”