กองทุน
(Mutual Funds)

ให้การซื้อขายกองทุนผ่านแอปออนไลน์เป็นเรื่องง่าย เปิดบัญชีกองทุน ดูพอร์ต หรือ ซื้อ ขาย สับเปลี่ยนกองทุน พร้อมซื้อ SSF, RMF เพื่อลดหย่อนภาษีได้ทันที

ทางเข้าหลักสู่กองทุนรวม
  • ทางเข้าหลักสู่กองทุนรวม
  • การเปิดหน่วยลงทุน
  • การซื้อกองทุน
  • การขายกองทุน
  • การสับเปลี่ยนกองทุน
  • การยกเลิกธุรกรรม

เลือกกองทุนรวมจากเมนูลัดหน้าหลัก (Quick Menu)
1. เลือกกองทุนรวมจากเมนูลัดหน้าหลัก (Quick Menu)
เลือกกองทุนรวมจากเมนูบริการ (Services)
2. เลือกกองทุนรวมจากเมนูบริการ (Services)
เลือกกองทุนรวมจากหน้าบัญชี (Account List) สำหรับลูกค้าที่มีบัญชีกองทุนแล้ว
3. เลือกกองทุนรวมจากหน้าบัญชี (Account List) สำหรับลูกค้าที่มีบัญชีกองทุนแล้ว

กดเปิดบัญชีกองทุนรวม
1. เลื่อนเพื่อดูข้อมูล แล้วกดเปิดบัญชีกองทุนรวม (Open Mutual Funds Account)
กรอกแบบฟอร์ม FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act)
2. กรอกแบบฟอร์ม FATCA (หน้านี้จะแสดงในกรณีที่ไม่เคยทำ FATCA เท่านั้น) กดตอบทุกคำถาม แล้วกดปุ่มถัดไป
ข้อกำหนดและเงื่อนไขการเปิดบัญชีกองทุน
3. ทำความเข้าใจข้อกำหนดและเงื่อนไขการเปิดบัญชีกองทุน กดยอมรับ แล้วกดปุ่มต่อไป
ยืนยันการเปิดบัญชีกองทุนด้วยข้อมูลด้านหลังบัตรประชาชน
4. กรอก Laser Code แล้วกดปุ่มยืนยัน

รอระบบตรวจสอบข้อมูลการเปิดบัญชีกองทุน
5. ระบบจะใช้เวลาตรวจสอบ DOPA ประมาณ 10 วินาที ระหว่างนี้สามารถกดปุ่มยกเลิกได้
กรอกข้อมูลส่วนตัวของผู้ประสงค์เปิดบัญชีกองทุน
6. เลื่อนขึ้นเพื่อกรอกข้อมูลส่วนตัว แล้วกดปุ่มถัดไป (Next)
กรอกข้อมูลเพิ่มเติม สำหรับการเปิดบัญชีกองทุน
7. เลื่อนขึ้นเพื่อตอบคำถาม
กรอกข้อมูลเพิ่มเติม สำหรับการเปิดบัญชีซื้อขายกองทุน
7.1 กดปุ่มถัดไป (Next)

กรอกข้อมูลที่อยู่ตามบัตรประชาชน ที่อยู่ปัจจุบัน และที่อยู่ทำงาน
8. เลื่อนขึ้นเพื่อกรอกข้อมูลที่อยู่ แล้วกดปุ่มถัดไป (Next)
เลือกที่อยู่สำหรับจัดส่งเอกสาร
9. เลื่อนขึ้นเพื่อเลือกที่อยู่จัดส่งเอกสาร แล้วกดปุ่มถัดไป (Next)
ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลส่วน
10. เลื่อนขึ้นเพื่อตรวจสอบช้อมูล แล้วกดปุ่มยืนยัน (Confirm)
ใส่รหัสยืนยันการเปิดบัญชีกองทุน
11. ใส่รหัส PIN ทุกครั้ง (Enter PIN)

ระบบกำลังดำเนินการเปิดบัญชีกองทุน
12. รอการดำเนินการเปิดบัญชีกองทุน แล้วกดเสร็จสิ้น (Done)
ระบบส่งข้อความแจ้งเตือนสถานะการเปิดบัญชีกองทุน
13. รอรับข้อความผลการเปิดบัญชีกองทุน ผ่าน Publish และ Inbox ทั้งในกรณีที่สำเร็จ และไม่สำเร็จ

เริ่มต้นการซื้อกองทุนผ่านแอพ ด้วยการกดเมนู ซื้อ ด้านซ้ายมือ
1.กดที่เมนู ซื้อ
เลือกกองทุนที่ต้องการซื้อ
1.1 เลือกกองทุน
ใส่จำนวนเงินที่ต้องการซื้อกองทุนผ่านแอพ
1.2 เลื่อนเพื่อกรอกข้อมูล กดยอมรับและกดปุ่มถัดไป (Next)
กดยอมรับความเสี่ยงในการซื้อกองทุนผ่านแอพ
2. ยอมรับเงื่อนไข และ/หรือ ความเสี่ยงกองทุน (Overrisk, Foreign Exchange, Foreign Investment, AI, Concentration Risk)

กดยอมรับเงื่อนไขการลงทุนซื้อกองทุนผ่านแอพ
2.1 กดปุ่มถัดไป (Next)
ตรวจสอบข้อมูลการซื้อกองทุนผ่านแอพ
3. ตรวจสอบข้อมูลการซื้อกองทุน แล้วกดปุ่มยืนยัน (Confirm)
ใส่รหัสผ่านแอพลิเคชั่น เพื่อยืนยันการซื้อกองทุน
4. ใส่รหัสเพื่อยืนยัน ในกรณีที่ลูกค้าไม่เคยใส่รหัส PIN (Enter PIN)
ธนาคารจะดำเนินการตามคำสั่งซื้อกองทุนผ่านแอพต่อไป
5. แสดงผลการส่งคำสั่งซื้อ และกดปุ่มเสร็จสิ้น (Done)

กดเมนูขายกองทุน
1. กดที่เมนู ขาย
เลือกกองทุนที่ต้องการขาย
1.1 เลือกกองทุน
ระบุจำนวนกองทุนที่ต้องการขายคืน และช่องทางการรับเงิน
1.2 กรอกข้อมูล
กรอกรายละเอียดการขายกองทุนคืน
1.3 กดยอมรับและกดปุ่มถัดไป (Next)

ตรวจสอบข้อมูลการขายกองทุนผ่านแอพ
2. ตรวจสอบข้อมูล แล้วกดปุ่มยืนยัน (Confirm)
ใส่รหัสผ่านแอพลิเคชั่น เพื่อยืนยันการขายกองทุน
3. ใส่รหัสเพื่อยืนยัน ในกรณีที่ลูกค้าไม่เคยใส่รหัส PIN (Enter PIN)
การขายกองทุนผ่านแอพสำเร็จ
4. แสดงผลการส่งคำสั่งขาย และกดปุ่มเสร็จสิ้น (Done)

กดเมนูสับเปลี่ยนกองทุน
1. กดที่เมนู สับเปลี่ยน
เลือกกองทุนที่ต้องการสับเปลี่ยน
1.1 เลือกกองทุน
ระบุวิธีการสับเปลี่ยนกองทุนรวม
1.2 เลื่อนเพื่อกรอกข้อมูล กดถัดไป
ระบุจำนวนกองทุนที่ต้องการสับเปลี่ยน
1.3 กดปุ่มถัดไป (Next)

กดยอมรับความเสี่ยงด้านการสับเปลี่ยน
2. ยอมรับเงื่อนไข และ/หรือ ความเสี่ยงกองทุน (Overrisk, Foreign Exchange, Foreign Investment, AI, Concentration Risk)
กดยอมรับเงื่อนไขการสับเปลี่ยน
2.1 กดปุ่มถัดไป (Next)
ตรวจสอบข้อมูลการสับปลี่ยนกองทุน
3. ตรวจสอบข้อมูล แล้วกดปุ่มยืนยัน (Confirm)
ใส่รหัส เพื่อยืนยันการสับเปลี่ยนกองทุน
4. ใส่รหัสเพื่อยืนยัน ในกรณีที่ลูกค้าไม่เคยใส่รหัส PIN (Enter PIN)

ระบบกำลังดำเนินการการสับเปลี่ยนกองทุนผ่านแอพ
5. แสดงผลการส่งคำสั่งสับเปลี่ยน และกดปุ่มเสร็จสิ้น (Done)

กดเมนูอื่น ๆ เพื่อยกเลิกธุรกรรม
1. กดที่เมนู เมนูอื่น ๆ เลือกรายการย้อนหลัง (Transaction History)
กดปุ่มยกเลิกรายการ
2. ตรวจสอบข้อมูล และกดปุ่มยกเลิกรายการนี้ (Cancel Transaction)
กดยืนยันการยกเลิกรายการ
3. ยืนยันการยกเลิก และกดปุ่มใช่ (Yes)
ระบบกำลังดำเนินยกเลิกรายการ
4. แสดงผลการทำธุรกรรม และกดปุ่มเสร็จสิ้น (Done)