กองทุน
(Mutual Funds)
ให้การลงทุนเป็นเรื่องง่าย เปิดบัญชี ดูพอร์ต หรือ ซื้อ ขาย สับเปลี่ยนกองทุน พร้อมซื้อ SSF, RMF เพื่อลดหย่อนภาษีได้ทันที

ทางเข้าหลักสู่กองทุนรวม
  • ทางเข้าหลักสู่กองทุนรวม
  • การเปิดหน่วยลงทุน
  • การซื้อกองทุน
  • การขายกองทุน
  • การสับเปลี่ยนกองทุน
  • การยกเลิกธุรกรรม

ทางเข้าหลักสู่กองทุนรวม - Krungthai NEXT

การเปิดหน่วยลงทุน  - Krungthai NEXT

การซื้อกองทุน  - Krungthai NEXT

การขายกองทุน - Krungthai NEXT

การสับเปลี่ยนกองทุน - Krungthai NEXT

การยกเลิกธุรกรรม  - Krungthai NEXT