กองทุน
(Mutual Funds)
ให้การซื้อขายกองทุนผ่านแอปออนไลน์เป็นเรื่องง่าย เปิดบัญชี ดูพอร์ต หรือ ซื้อ ขาย สับเปลี่ยนกองทุน พร้อมซื้อ SSF, RMF เพื่อลดหย่อนภาษีได้ทันที

ทางเข้าหลักสู่กองทุนรวม
  • ทางเข้าหลักสู่กองทุนรวม
  • การเปิดหน่วยลงทุน
  • การซื้อกองทุน
  • การขายกองทุน
  • การสับเปลี่ยนกองทุน
  • การยกเลิกธุรกรรม

เลือกกองทุนรวมจากเมนูลัดหน้าหลัก (Quick Menu)
1. เลือกกองทุนรวมจากเมนูลัดหน้าหลัก (Quick Menu)
เลือกกองทุนรวมจากเมนูบริการ (Services)
2. เลือกกองทุนรวมจากเมนูบริการ (Services)
เลือกกองทุนรวมจากหน้าบัญชี (Account List) สำหรับลูกค้าที่มีบัญชีกองทุนแล้ว
3. เลือกกองทุนรวมจากหน้าบัญชี (Account List) สำหรับลูกค้าที่มีบัญชีกองทุนแล้ว

เลื่อนเพื่อดูข้อมูล แล้วกดปุ่มเปิดหน่วยลงทุน (Open Mutual Funds Account)
แสดงในกรณีที่ไม่เคยทำ FATCA เท่านั้น กดตอบทุกคำถาม แล้วกดปุ่มถัดไป
เลื่อนเพื่อดูข้อกำหนด และเงื่อนไข กดยอมรับ แล้วกดปุ่มต่อไป
กรอก Laser Code แล้วกดปุ่มยืนยัน

รอระหว่างการตรวจสอบ DOPA ได้นานถึง 10 วินาที สามารถกดปุ่มยกเลิกการตรวจสอบ DOPA ได้
เลื่อนขึ้นเพื่อกรอกข้อมูลส่วนตัว แล้วกดปุ่มถัดไป (Next)
เลื่อนขึ้นเพื่อตอบคำถาม
กดปุ่มถัดไป (Next)

เลื่อนขึ้นเพื่อกรอกข้อมูลที่อยู่ แล้วกดปุ่มถัดไป (Next)
เลื่อนขึ้นเพื่อเลือกที่อยู่จัดส่ง แล้วกดปุ่มถัดไป (Next)
เลื่อนขึ้นเพื่อตรวจสอบช้อมูล แล้วกดปุ่มยืนยัน (Confirm)
ใส่รหัส PIN ทุกครั้ง (Enter PIN)

แสดงผลการดำเนินการเปิดหน่วยลงทุน แล้วกดเสร็จสิ้น (Done)
ได้รับการแจ้งเตือนผลการเปิดหน่วยลงทุน ผ่าน Publish และ Inbox ทั้งในกรณีที่สำเร็จ และไม่สำเร็จ

กดที่เมนู ซื้อ
เลือกกองทุน
เลื่อนเพื่อกรอกข้อมูล กดยอมรับและกดปุ่มถัดไป (Next)
ยอมรับเงื่อนไข และ/หรือ ความเสี่ยงกองทุน (Overrisk, Foreign Exchange, Foreign Investment, AI, Concentration Risk)

กดปุ่มถัดไป (Next)
ตรวจสอบข้อมูล แล้วกดปุ่มยืนยัน (Confirm)
ใส่รหัสเพื่อยืนยัน ในกรณีที่ลูกค้าไม่เคยใส่รหัส PIN (Enter PIN)
แสดงผลการส่งคำสั่งซื้อ และกดปุ่มเสร็จสิ้น (Done)

กดที่เมนู ขาย
เลือกกองทุน
กรอกข้อมูล
กดยอมรับและกดปุ่มถัดไป (Next)

ตรวจสอบข้อมูล แล้วกดปุ่มยืนยัน (Confirm)
ใส่รหัสเพื่อยืนยัน ในกรณีที่ลูกค้าไม่เคยใส่รหัส PIN (Enter PIN)
แสดงผลการส่งคำสั่งขาย และกดปุ่มเสร็จสิ้น (Done)

กดที่เมนู สับเปลี่ยน
เลือกกองทุน
เลื่อนเพื่อกรอกข้อมูล กดยอมรับ
กดปุ่มถัดไป (Next)

ยอมรับเงื่อนไข และ/หรือ ความเสี่ยงกองทุน (Overrisk, Foreign Exchange, Foreign Investment, AI, Concentration Risk)
กดปุ่มถัดไป (Next)
ตรวจสอบข้อมูล แล้วกดปุ่มยืนยัน (Confirm)
ใส่รหัสเพื่อยืนยัน ในกรณีที่ลูกค้าไม่เคยใส่รหัส PIN (Enter PIN)

แสดงผลการส่งคำสั่งสับเปลี่ยน และกดปุ่มเสร็จสิ้น (Done)

กดที่เมนู เมนูอื่นๆ เลือกรายการย้อนหลัง (Transaction History)
ตรวจสอบข้อมูล และกดปุ่มยกเลิกรายการนี้ (Cancel Transaction)
ยืนยันการยกเลิก และกดปุ่มใช่ (Yes)
แสดงผลการทำธุรกรรม และกดปุ่มเสร็จสิ้น (Done)