ตรวจสอบเครดิตบูโร
เพิ่มช่องทางการรับข้อมูลเครดิตบูโรทาง Email และไปรษณีย์ ง่าย ไม่ต้องรอนาน

ยื่นคำขอตรวจเครดิตบูโร
  • ยื่นคำขอตรวจเครดิตบูโร
  • ดูรายละเอียดข้อมูลที่ทำ
    รายการผ่านกล่องข้อความแจ้งเตือน

เลือกเมนูบริการ (Go to Services)
เลือกเมนูตรวจเครดิต (Check Credit Bureau)
เลือกรูปแบบการรับข้อมูลระหว่างอีเมล หรือไปรษณีย์ และที่อยู่ แล้วกดปุ่มถัดไป (Next)
กรณีผู้ใช้ไม่เคยตั้งค่าอีเมล สามารถกดลิงค์เพื่อไปตั้งค่า (Set email)

กดยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไข (Accept)
ตรวจสอบข้อมูลแล้วกดยืนยัน (Confirm)
ใส่รหัสเพื่อยืนยัน ในกรณีที่ลูกค้าไม่เคยใส่รหัส PIN (Enter PIN)
แสดงผลการทำธุรกรรม กดปุ่มเสร็จสิ้น (Done)

เลือกกล่องข้อความแจ้งเตือน (Inbox Notification)
เลือกข้อความแจ้งเตือน
ดูรายละเอียดข้อมูลที่ทำรายการ