เช็กยอดเงินด่วน (Quick Balance) - กรณียังไม่ได้เปิดใช้งาน

ลากนิ้วลงจากบริเวณกลางหน้าจอ
กดตั้งค่าเช็กยอดเงินด่วน

(Set Main Account)

กดปุ่ม    เพื่อแก้ไข
เลื่อนเปิดใช้งานบัญชีหลัก และเช็กยอดเงินด่วน

แสดงผลการตั้งค่าบัญชีหลักสำเร็จ

เช็กยอดเงินด่วน (Quick Balance) - กรณีเปิดใช้งานแล้ว

ลากนิ้วลงจากบริเวณกลางหน้าจอ
แสดงยอดเงินคงเหลือในบัญชีหลักด้านบนของจอ

ลากนิ้วขึ้นบนบริเวณกลางหน้าจอ
เพื่อซ่อนแถบ เช็กยอดเงินด่วน

(Quick Balance)