วิธีกดเงินไม่ใช้บัตร
ผ่านแอป Krungthai NEXT

กดเงินไม่ใช้บัตร เป็นบริการที่ลูกค้าสามารถทำรายการได้ด้วยตนเอง ผ่านทางแอป Krungthai NEXT เพื่อสร้างรหัสถอนเงิน (Withdrawal Code) และนำรหัสไปถอนเงินที่เครื่อง ATM ของธนาคารกรุงไทยได้ โดยไม่จำเป็นต้องใช้บัตร ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้


เงื่อนไขในการทำรายการ

  1. ทำรายการกดเงินไม่ใช้บัตรต่อครั้งได้สูงสุดไม่เกิน 20,000 บาท/รายการ
  2. วงเงินในการทำรายการ Cardless ATM ต่อวัน ไม่เกิน 100,000 บาท
  3. กรณีที่มีการสร้างรายการ Cardless ATM ใหม่ รหัสถอนเงินของรายการเดิมจะไม่สามารถทำรายการได้
  4. การทำรายการกดเงินไม่ใช้บัตร Cardless ATM ผ่านแอป Krungthai NEXT ทุกครั้งต้องมีการยืนยันการทำรายการด้วยรหัส PIN
  5. รหัสถอนเงินมีอายุไม่เกิน 15 นาที นับจากเวลาที่รหัสถูกสร้างขึ้นมา
1. เลือกถอนเงินไม่ใช้บัตร
หากยังไม่ได้ Log in ยืนยันตัวตนตามที่ตั้งค่าไว้ (Face ID/Touch ID/PIN)
2. เลือกหรือกรอกจำนวนเงินที่ต้องการแล้วกด “เสร็จ (Done)”
3. กดปุ่ม “ถัดไป”
(กรอกรหัส PIN กรณีผู้ใช้ยังไม่เคยยืนยันตัวตน เข้าสู่ระบบด้วยรหัส PIN)
4. แสดงผลการขอรหัสถอนเงินไม่ใช้บัตรสำเร็จ กรอกรหัสถอนเงิน และเบอร์โทรศัพท์ที่ตู้ ATM แล้วกดปุ่ม “เสร็จสิ้น”
แล้วกรอกรหัสถอนเงินและเบอร์โทรศัพท์ที่ตู้ ATM