วิธีถอนเงินไม่ใช้บัตร
บริการที่ลูกค้าสามารถทำรายการถอนเงินผ่านแอป Krungthai NEXT เพื่อสร้างรหัสถอนเงิน (Withdrawal Code) แล้วนำไปถอนเงินจากเครื่อง ATM ของธนาคารกรุงไทยได้ โดยไม่ต้องใช้บัตร

เงื่อนไขในการทำรายการ
  1. ทำรายการถอนเงินต่อครั้งได้สูงสุดไม่เกิน 20,000 บาท/รายการ
  2. วงเงินในการทำรายการ Cardless ATM ต่อวัน ไม่เกิน 100,000 บาท
  3. กรณีที่มีการสร้างรายการ Cardless ATM ใหม่ รหัสถอนเงินของรายการเดิมจะไม่สามารถทำรายการได้
  4. การทำรายการ Cardless ATM ผ่านแอป Krungthai NEXT ทุกครั้งต้องมีการยืนยันการทำรายการด้วยรหัส PIN
  5. รหัสถอนเงินมีอายุไม่เกิน 15 นาที นับจากเวลาที่รหัสถูกสร้างขึ้นมา

ถอนเงินไม่ใช้บัตร - Krungthai NEXT