วิธีถอนเงินไม่ใช้บัตร

ถอนเงินไม่ใช้บัตร เป็นบริการที่ลูกค้าสามารถทำรายการได้ด้วยตนเอง ผ่านทางแอป Krungthai NEXT เพื่อสร้างรหัสถอนเงิน (Withdrawal Code) และนำรหัสไปถอนเงินที่เครื่อง ATM ของธนาคารกรุงไทยได้ โดยไม่จำเป็นต้องใช้บัตร ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้


เงื่อนไขในการทำรายการ

  1. ทำรายการถอนเงินไม่ใช้บัตรต่อครั้งได้สูงสุดไม่เกิน 20,000 บาท/รายการ
  2. วงเงินในการทำรายการ Cardless ATM ต่อวัน ไม่เกิน 100,000 บาท
  3. กรณีที่มีการสร้างรายการ Cardless ATM ใหม่ รหัสถอนเงินของรายการเดิมจะไม่สามารถทำรายการได้
  4. การทำรายการ Cardless ATM ผ่านแอป Krungthai NEXT ทุกครั้งต้องมีการยืนยันการทำรายการด้วยรหัส PIN
  5. รหัสถอนเงินมีอายุไม่เกิน 15 นาที นับจากเวลาที่รหัสถูกสร้างขึ้นมา

ขั้นตอนกดเงินไม่ใช้บัตร ผ่านแอป Krungthai NEXT