2 ขั้นตอนง่ายๆ
เพื่อใช้บริการ 3-D Secure

เพิ่มความปลอดภัยในการซื้อสินค้า และบริการผ่านช่องทางออนไลน์ และป้องกันผู้อื่นนำหมายเลขบัตรเดบิตไปใช้ สมัครฟรี ไม่มีค่าธรรมเนียม


1. ขั้นตอนสมัครใช้บริการ
3-D Secure
บน Krungthai NEXT1. เลือก "บริการ"
2. เลือก “3-ดี ซีเคียว”
3. กด “สมัครบริการ 3-D Secure”

4. เลือกบัตรที่ต้องการสมัครใช้บริการ 3-D Secure
5. เลือก “ช่องทางการรับ OTP” กด “ยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไข” กด “ยืนยัน”
6. ใส่รหัสยืนยันตัวตน

7. กด “เสร็จสิ้น”


2. ขั้นตอนเปิดใช้บริการ
3-D Secure
ผ่าน Website


เมื่อสมัคร แล้วอย่าลืมเปิดใช้บริการ

1. เปิดใช้บริการ คลิก
และ เลือก "เปิดใช้บริการ"
2.1 ใส่หมายเลขบัตร 16 หลัก
2.2 พิมพ์ข้อความแคปช่าที่ปรากฎบนหน้าจอ
2.3 คลิก ขั้นตอนต่อไป
3.1 ยืนยันหมายเลขโทรศัพท์มือถือ และคลิก ขอรหัส OTP
3.2 กรอกรหัส SMS-OTP ที่ท่านได้รับจากโทรศัพท์มือถือ
3.3 คลิก “ขั้นตอนต่อไป”

4.1 กำหนดข้อความส่วนตัว (ตัวเลขและตัวอักษรภาษาอังกฤษ 1-40 ตัว
4.2 กรอก e-mail address
4.3 คลิก “ขั้นตอนต่อไป”
5.1 คลิก “ยอมรับ”
5.2 คลิก “ขั้นตอนต่อไป”
6. หน้าจอแสดงการสมัครใช้บริการสมบูรณ์ คลิก “ปิด”