ขั้นตอนการใช้งาน Krungthai Inter Wallet

เปิดใช้งาน
  • เปิดใช้งาน
  • ดูรายละเอียด
  • ซื้อ-ขายสกุลเงินต่างประเทศ
  • โอนเงินต่างประเทศ
  • ชำระเงิน QR Code
  • ตรวจสอบประวัติการทำรายการ
  • ขอ Statement
  • ยกเลิกการใช้งาน

การเปิดใช้งาน Inter Wallet กรณีมีบัตร Travel อยู่แล้ว

การเปิดใช้งาน Inter Wallet กรณีมีบัตร Travel อยู่แล้ว


การเปิดใช้งาน Inter Wallet กรณีมีบัตรเดบิตอยู่แล้ว

การเปิดใช้งาน Inter Wallet กรณีมีบัตรเดบิตอยู่แล้ว


การเปิดใช้งาน Inter Wallet พร้อมสมัครบัตร Travel

การเปิดใช้งาน Inter Wallet พร้อมสมัครบัตร Travel


การเปิดใช้งาน Inter Wallet พร้อมสมัครบัตรเดบิต

การเปิดใช้งาน Inter Wallet พร้อมสมัครบัตรเดบิต


การเปิดใช้งาน Inter Wallet พร้อมอัปเกรดบัตรเดบิต

การเปิดใช้งาน Inter Wallet พร้อมอัพเกรดบัตรเดบิต


การดูรายละเอียด Inter Wallet

การดูรายละเอียด Inter Wallet


การซื้อสกุลเงินต่างประเทศ

การซื้อสกุลเงินต่างประเทศ


การขายสกุลเงินต่างประเทศ

การขายสกุลเงินต่างประเทศ


การโอนเงินต่างประเทศ

การโอนเงินต่างประเทศ


การโอนเงินต่างประเทศผ่านพร้อมเพย์อินเตอร์

การโอนเงินต่างประเทศผ่านพร้อมเพย์อินเตอร์


การชำระเงิน QR Code ในต่างประเทศ

การชำระเงิน QR Code ในต่างประเทศ


การตรวจสอบประวัติการทำรายการ

การตรวจสอบประวัติการทำรายการ


การขอ Statement

การขอ Statement


การยกเลิกการใช้งาน Inter Wallet

การยกเลิกการใช้งาน Inter Wallet