วิธีการตั้งค่าเปิด-ปิด
การแจ้งเตือน

กดปุ่ม "ตั้งค่า"
กดปุ่ม "เปิด-ปิดการแจ้งเคือน"
เลือก "เปิด-ปิด Wallet"