วิธีตั้งค่าช่วยเตือน
(Smart alert)1. กดปุ่ม "ตั้งค่า"
2. เลือก
"เปิด-ปิด การแจ้งเตือนธุรกรรม"
3. เลือก "ช่วยเตือนจ่ายบิลและอื่นๆ"
4. เลือกรายการจ่ายบิล
5.ระบุรายละเอียดการจ่ายบิล และเลือก "ตั้งแจ้งเตือน"

ประเภท "เก็บเงินออม"

1. กดปุ่ม "ช่วยเตือน"
2. เลือก "แจ้งเตือนอื่นๆ"
3.1 เลือก "เก็บเงินออม"
3.2 เลือกประเภทการเก็บเงินออม
3.3 ระบุรายละเอียดการแจ้งเตือน
ประเภทเงินออม
3.4 สร้างรายการ
ช่วยเตือน
สำเร็จ
4.1 แจ้งเตือนแบบเก็บเงินออม พร้อมแชร์ให้เพื่อนในไลน์ได้
4.2 เลือกเพื่อนที่ต้องการแชร์ในไลน์
4.3 แสดงรายการช่วยเตือน ให้เพื่อนในไลน์

ประเภท "กำหนดเอง"

1. กดปุ่ม "ช่วยเตือน"
2. เลือก "แจ้งเตือนอื่นๆ"
3.1 เลือก "กำหนดเอง"
3.2 ระบุรายละเอียดการแจ้งเตือน
3.3 สร้างรายการช่วยเตือนสำเร็จ
4.1 แจ้งเตือนแบบกำหนดเอง พร้อมแชร์ให้เพื่อนในไลน์ได้
4.2 เลือกเพื่อนที่ต้องการแชร์ในไลน์
4.3 แสดงรายการช่วยเตือน ให้เพื่อนในไลน์