วิธีตั้งค่าช่วยเตือน
(Smart alert)1. กดปุ่ม "ช่วยเตือน"
2. เลือก
"แจ้งเตือนจ่ายบิล"
3.1 เลือก "รายการจ่ายบิล"
3.2 ระบุรายละเอียดการจ่ายบิล และ เลือก "ตั้งแจ้งเตือน"
3.3 สร้างรายการช่วยเตือนสำเร็จ
4.1 แจ้งเตือน พร้อม Link ไปจ่ายบิลที่แอป NEXT
4.2 ยืนยันรหัส PIN
ของ NEXT
4.3 เลือก "ตรวจสอบยอด" และชำระค่าบริการได้ทันที

ประเภท "เก็บเงินออม"

1. กดปุ่ม "ช่วยเตือน"
2. เลือก "แจ้งเตือนอื่นๆ"
3.1 เลือก "เก็บเงินออม"
3.2 เลือกประเภทการเก็บเงินออม
3.3 ระบุรายละเอียดการแจ้งเตือน
ประเภทเงินออม
3.4 สร้างรายการ
ช่วยเตือน
สำเร็จ
4.1 แจ้งเตือนแบบเก็บเงินออม พร้อมแชร์ให้เพื่อนในไลน์ได้
4.2 เลือกเพื่อนที่ต้องการแชร์ในไลน์
4.3 แสดงรายการช่วยเตือน ให้เพื่อนในไลน์

ประเภท "กำหนดเอง"

1. กดปุ่ม "ช่วยเตือน"
2. เลือก "แจ้งเตือนอื่นๆ"
3.1 เลือก "กำหนดเอง"
3.2 ระบุรายละเอียดการแจ้งเตือน
3.3 สร้างรายการช่วยเตือนสำเร็จ
4.1 แจ้งเตือนแบบกำหนดเอง พร้อมแชร์ให้เพื่อนในไลน์ได้
4.2 เลือกเพื่อนที่ต้องการแชร์ในไลน์
4.3 แสดงรายการช่วยเตือน ให้เพื่อนในไลน์