วิธีตั้งค่า "เปิด-ปิดแจ้งเตือน"
และเลือกระยะเวลาแจ้งเตือน
ล่วงหน้าได้สูงสุด 7 วัน

1. กดเมนู "ตั้งค่า"
2. เลือก "ช่วยเตือนล่วงหน้า"
3. เลือก "สินเชื่อ"
4. เลือกบัญชีที่ต้องการเปิด-ปิด
พร้อมระยะเวลาการแจ้งเตือนได้รายบัญชี