วิธีตั้งค่าตั้งค่า เปิด-ปิด “การแสดงบัตร KTC ที่เมนูบัญชีของฉัน”

1. กดเมนู "ตั้งค่า"
2. เลือกเมนู "การแสดงบัญชีของฉัน"
3. เลือก เปิด-ปิด ที่ section "บัตร KTC"
4. กดปุ่ม ยืนยันระบบจะแจ้งผ่านไลน์แชท