วิธีตั้งค่าตั้งค่าเปิด-ปิด
“การแสดงบัตร KTC ที่เมนูบัญชีของฉัน”

วิธีตั้งค่าตั้งค่าเปิด-ปิด “การแสดงบัตร KTC ที่เมนูบัญชีของฉัน” - Krungthai Connect