สิทธิข้าราชการ เบิกจ่ายตรงได้ทันที
ผ่านกระเป๋าสุขภาพ
จุดเด่นผลิตภัณฑ์
checkimg
เตือนทุกครั้ง ทั้งนัดหมายและการใช้สิทธิ
checkimg
เบิกจ่ายตรง กับกรมบัญชีกลาง
checkimg
ชำระได้ทันที เมื่อมีส่วนเกิน
checkimg
รวดเร็ว ไม่ต้องรอคิวจ่ายเงิน

HIGHLIGHT จุดเด่นผลิตภัณฑ์
ดาวน์โหลดแอปฯ ได้แล้ววันนี้
รองรับทั้งระบบ iOS และ Android
  
ขั้นตอนการเบิกจ่ายตรงสิทธิข้าราชการ
บน กระเป๋าสุขภาพ
ขั้นตอนการเบิกจ่ายตรงสิทธิข้าราชการ
  • ขั้นตอนการเบิกจ่ายตรงสิทธิข้าราชการ
  • ขั้นตอนการชำระค่ารักษาส่วนเกิน
  • ขั้นตอนการดูประวัติและใบเสร็จรับเงิน


เลือกเมนู
‘ชำระ/เบิกค่ารักษา’
เลือกโรงพยาบาล
และรายการที่ต้องการ ใช้สิทธิเบิกจ่ายตรง
ตรวจสอบรายละเอียด
และกด “ยืนยันการใช้สิทธิ”
ระบบแสดงหน้าจอ
ใช้สิทธิสำเร็จ


หลังจากกดยืนยันการใช้สิทธิแล้ว
ให้กด “ชำระค่าบริการ”
เลือกช่องทางการชำระเงิน
ด้วย Krungthai NEXT หรือ QR Payment
กรณีชำระด้วย Krungthai NEXT
ระบบจะแสดงแอปฯ ขึ้นมาทันที จากนั้นให้ทำรายการชำระเงิน
กรณีชำระด้วย QR Payment
ระบบจะแสดง QR Code ให้เลือกบันทึก
และทำรายการสแกนจ่ายผ่าน Mobile Banking ทุกธนาคาร

เมื่อชำระเงินเรียบร้อยแล้ว จะแสดงสถานะ


เข้าไปที่เมนู “ประวัติทำรายการ”
เลือก “สิทธิอื่น/มีค่าบริการ”
ระบบจะแสดงประวัติการชำระเงินทุกประเภท
- ใช้สิทธิเต็มจำนวน
- ใช้สิทธิ และชำระเงินส่วนเกินสำเร็จ
- ใช้สิทธิแล้ว แต่ยังค้างชำระส่วนเกินอยู่
สามารถ กด “เอกสารทางการเงิน” เพื่อดูใบเสร็จตัวจริง