บริการ Health Wallet (กระเป๋าตังสุขภาพ)
บริการกระเป๋าสุขภาพ (Health Wallet)
เพิ่มความสะดวกให้กับประชาชนทุกในช่วงอายุเข้าถึงบริการด้านสุขภาพ
จุดเด่นผลิตภัณฑ์
checkimg
สามารถเข้าถึง และตรวจสอบสิทธิหลักประกันสุขภาพของตนเองได้
checkimg
นัดหมายล่วงหน้า เรียกดูและจัดการนัดหมายของตนเองได้ พร้อมบริการแจ้งเตือนนัดหมายล่วงหน้า
checkimg
สามารถสร้าง Digital Health ID เพื่อให้ผู้เข้าบริการใช้ยืนยันตัวตนแทนบัตรประชาชน
checkimg
ดูประวัติการใช้สิทธิย้อนหลังได้

HIGHLIGHT จุดเด่นผลิตภัณฑ์
ดาวน์โหลดแอปฯ ได้แล้ววันนี้
รองรับทั้งระบบ iOS และ Android
  
ขั้นตอนการใช้งาน
Health Wallet
ขั้นตอนการยืนยันตัวตน
เพื่อใช้งาน Health Wallet
  • ขั้นตอนการยืนยันตัวตน
    เพื่อใช้งาน Health Wallet
  • ขั้นตอนการยืนยันตัวตน
    เพื่อใช้งานเมนู ID ของฉัน
  • การนัดหมายเพื่อใช้สิทธิ
  • การตรวจสอบนัดหมาย
  • การยกเลิกนัดหมาย


กรอกเบอร์โทรศัพท์ และรอรับ OTP เพื่อยืนยัน
ยอมรับข้อตกลง และเงื่อนไข เลือกตกลง
ตั้งรหัส PIN 6 หลัก
เลือกเมนู Health Wallet

ยอมรับเงื่อนไข และข้อตกลง เลือกตกลง
ยินยอมในกาเก็บข้อมูล PDPA / KYC เลือกยินยอม
กรอกข้อมูลบัตรประชาชน
*ข้อมูลหลังบัตรประชาชน (Laser ID) จะขึ้นต้นด้วยอักษรภาษาอังกฤษ 2 ตัว และตามด้วยตัวเลข 10 ตัว
ระบุรหัส PIN 6 หลัก

ระบบทำการ ตรวจสอบข้อมูล เลือกกลับหน้าหลัก
รับ Notification แจ้งผลการยืนยันตัวตน
ระบุรหัส PIN 6 หลัก
เข้าหน้า Home Health wallet


เลือก ID ของฉัน
ระบบจะแสดงขั้นตอนการยืนยันตัวตน เลือกเริ่มยืนยันตัวตน
ยินยอมในการเก็บข้อมูล PDPA เลือกยินยอม
สแกนบัตรประชาชน โดยวางบัตรภายในกรอบที่กำหนด
กรณีไม่สามารถสแกนบัตรได้ จะมีปุ่มปรากฎขึ้นมาให้ถ่ายรูป

สแกนใบหน้า ภายในกรอบที่กำหนด
ระบบทำการ ตรวจสอบข้อมูล เลือกกลับหน้าหลัก
รับ Notification แจ้งผลการยืนยันตัวตน
ระบุรหัส PIN 6 หลัก

เลือก ID ของฉัน เพื่อใช้งาน Health ID Code
โดยในแต่ละครั้งจะมีเวลา 5 นาที


เลือกสิทธิประโยชน์ หรือเลือกดูทั้งหมด เพื่อดูสิทธิประโยชน์ทั้งหมด
หน้าจอสิทธิประโยชน์ท้ังหมด
หากมีรายการย่อย จะแสดงหน้ารายการย่อย เลือกสิทธิประโยชน์
*หากไม่มีรายการย่อย จะไม่แสดงหน้านี้
แสดงข้อมูล และเงื่อนไขการรับสิทธิ เลือกดูหน่วยบริการ

เลือกหน่วยบริการที่ต้องการนัดหมาย หรือพิมพ์เพื่อค้นหา
แสดงรายละเอียด และเลือกนัดหมาย หากต้องการนัดหมาย
*สามารถกดแผนที่ เพื่อนำทางไปยังหน่วยบริการ
ระบุวัน/เวลานัดหมาย เลือกถัดไป
ตรวจสอบรายละเอียด เลือกยืนยัน

ระบบแสดงนัดหมายสำเร็จ


เลือกนัดหมาย หรือเลือกดูทั้งหมด เพื่อดูนัดหมายทั้งหมด โดยจะแสดงนัดหมายที่ใกล้ถึงและนัดหมายที่ผ่านมา
แสดงหน่วยบริการที่ยกเลิก เนื่องจากไม่สามารถให้บริการได้
แสดงรายละเอียดนัดหมาย


หากต้องการยกเลิก เลือกยกเลิก
ปุ่มยกเลิกจะหายไป เมื่อไม่ได้อยู่ในเวลาที่หน่วยบริการกำหนด ให้สามารถยกเลิกได้
เลือกใช่ เพื่อยืนยันยกเลิกการนัดหมาย

บริการ Health Wallet (กระเป๋าตังสุขภาพ) Health Wallet (กระเป๋าตังสุขภาพ) ช่วยเพิ่มความสะดวกให้กับประชาชนทุกในช่วงอายุเข้าถึงบริการด้านสุขภาพ​​ นัดหมายโรงพยาบาลออนไลน์, Health Wallet, กระเป๋าตังสุขภาพ, เป๋าตัง, ตรวจสอบสิทธิหลักประกันสุขภาพ, นัดพบแพทย์ล่วงหน้า https://krungthai.com/ImgUpload/product/ProductThumb_449health-wallet-listing.jpg