บริการ Health Wallet (กระเป๋าตังสุขภาพ)
บริการกระเป๋าสุขภาพ (Health Wallet)
เพิ่มความสะดวกให้กับประชาชนทุกในช่วงอายุเข้าถึงบริการด้านสุขภาพ
จุดเด่นผลิตภัณฑ์
checkimg
สามารถเข้าถึง และตรวจสอบสิทธิหลักประกันสุขภาพของตนเองได้
checkimg
นัดหมายล่วงหน้า เรียกดูและจัดการนัดหมายของตนเองได้ พร้อมบริการแจ้งเตือนนัดหมายล่วงหน้า
checkimg
สามารถสร้าง Digital Health ID เพื่อให้ผู้เข้าบริการใช้ยืนยันตัวตนแทนบัตรประชาชน
checkimg
ดูประวัติการใช้สิทธิย้อนหลังได้

HIGHLIGHT จุดเด่นผลิตภัณฑ์
ดาวน์โหลดแอปฯ ได้แล้ววันนี้
รองรับทั้งระบบ iOS และ Android
  
ขั้นตอนการใช้งาน
Health Wallet
ขั้นตอนการยืนยันตัวตน
  • ขั้นตอนการยืนยันตัวตน
  • ขั้นตอนการนัดหมายเพื่อใช้สิทธิ
  • ขั้นตอนการตรวจสอบนัดหมาย
  • ขั้นตอนการยกเลิกนัดหมาย


เลือกเมนู กระเป๋าสุขภาพ กด สมัครบริการ
เลือก ผูกบัญชีกระเป๋าสุขภาพ
แสดงหน้า T&C และ PDPAเพื่อให้กดยอมรับเงื่อนไข และให้ความยินยอมในการเก็บข้อมูลกระเป๋าสุขภาพ
แสดงหน้า T&C และ PDPAเพื่อให้กดยอมรับเงื่อนไข และให้ความยินยอมในการเก็บข้อมูลกระเป๋าสุขภาพ

ยืนยันตัวตนโดย ถ่ายรูปบัตรประชาชน
กรอกข้อมูลบัตรประชาชน
เลือกวิธีการยืนยันตัวตน


A กรณียืนยันตัวตนด้วย Krungthai Next


เลือกยืนยันตัวตนด้วย แอปฯ Krungthai NEXT
เข้าสู่ Krungthai NEXT
ระบุรหัส PIN Krungthai NEXT
กดปุ่มดำเนินการบนแอปฯเป๋าตัง
กรอกรหัส OTP*
*OTP จะถูกส่งไปที่เบอร์โทรศัพท์ที่ผูกกับ Krungthai Next
ตรวจสอบและยืนยันข้อมูล
สมัครใช้งานกระเป๋าสุขภาพสำเร็จ


B กรณียืนยันตัวตนด้วย การสแกนใบหน้า

เลือกยืนยันตัวตนด้วย สแกนใบหน้า
เตรียมสแกนใบหน้า
สแกนใบหน้า
ตรวจสอบและยืนยันข้อมูล
สมัครใช้งานกระเป๋าสุขภาพสำเร็จ


เลือก สิทธิสุขภาพดีป้องกันโรค
หน้าจอสิทธิประโยชน์ทั้งหมด
แสดงข้อมูลและเงื่อนไขการรับสิทธิ เลือกดูหน่วยบริการ
เลือกดูหน่วยบริการที่ต้องการนัดหมายหรือพิมพ์เพื่อค้นหา

แสดงรายละเอียดและ หากต้องการนัดหมาย ให้เลือกเวลานัดหมาย ตรวจสอบรายละเอียดและกด จองนัดหมาย
เลือกวันนัดหมาย
เลือกแผนกที่เข้ารับการรักษา
เลือกเวลานัดหมาย ตรวจสอบรายละเอียดและจองนัดหมาย

ระบบแสดงนัดหมายสำเร็จ


เลือกนัดหมายของฉันเพื่อดูนัดหมายทั้งหมด
แสดงนัดหมายทั้งหมดและ นัดหมายที่ยกเลิก
แสดงนัดหมายทั้งหมดและ นัดหมายที่ยกเลิก
แสดงรายละเอียดการนัดหมายและการนัดหมายที่ยกเลิก

แสดงรายละเอียดการนัดหมายและการนัดหมายที่ยกเลิก


หากต้องการยกเลิก เลือกยกเลิกนัดหมาย ในกรณที่ไม่ได้อยู่ในเวล่ที่หน่วยบริการกำหนด ปุ่มยกเลิกจะหายไป
เลือกใช่เพื่อยืนยันยกเลิก การนัดหมาย
แสดงนัดหมายที่ยกเลิก

บริการ Health Wallet (กระเป๋าสุขภาพ) Health Wallet (กระเป๋าสุขภาพ) ช่วยเพิ่มความสะดวกให้กับประชาชนทุกในช่วงอายุเข้าถึงบริการด้านสุขภาพ​​ นัดหมายโรงพยาบาลออนไลน์, Health Wallet, กระเป๋าตังสุขภาพ, เป๋าตัง, ตรวจสอบสิทธิหลักประกันสุขภาพ, นัดพบแพทย์ล่วงหน้า https://krungthai.com/ImgUpload/product/ProductThumb_449health-wallet-listing.jpg