บัตรเดบิต กรุงไทย โฮมพลัส
เข้าใจบ้าน รู้ใจคุณ พลัสความคุ้มครองทั้งบ้าน และคุณ
จุดเด่นผลิตภัณฑ์
checkimg
พลัสความคุ้มครองทรัพย์สินภายในบ้านจากอัคคีภัย และภัยธรรมชาติ
 • คุ้มครองสูงสุด 200,000 บาทจากเหตุอัคคีภัย
 • คุ้มครองสูงสุด 20,000 บาทจากเหตุภัยธรรมชาติ
checkimg
พลัสบริการช่วยเหลือฉุกเฉินภายในบ้าน
ให้ความช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุไม่คาดคิด อาทิ แอร์เสีย เครื่องทำน้ำร้อนเสีย ระบบน้ำ-ไฟฟ้าขัดข้อง กุญแจบ้าน-รถสูญหาย และสัตว์ดุร้ายเข้าบ้าน
checkimg
พลัสความคุ้มครองประกันอุบัติเหตุ
คุ้มครองการเสียชีวิต และสูญเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุสูงสุด 200,000 บาท
checkimg
พลัสค่ารักษาพยาบาลไม่จำกัดนวนครั้ง ไม่ต้องสำรองจ่าย
ให้คุณเบาใจกับค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุสูงสุด 10,000 บาทต่อครั้ง ไม่จำกัดจำนวนครั้ง ไม่ต้องสำรองจ่ายเมื่อใช้บริการกับโรงพยาบาลชั้นนำที่ร่วมโครงการ
checkimg
พลัสความสะดวกในการจับจ่าย
 • ทำธุรกรรมผ่านเครื่อง ATM ฟรี! เดือนละ 4 ครั้ง
 • แตะ จ่าย ง่ายสะดวกกับบัตรแบบ Contactless หรือเพลิดเพลินไปกับรูดชำระค่าสินค้า และช้อปปิ้งออนไลน์ กับร้านค้าที่มีสัญลักษณ์ ทั่วโลก
อัตราค่าธรรมเนียม
รายปี 1,599 บาท ต่อปี
บัตรเดบิตกรุงไทย โฮมพลัส ยกเลิกการจำหน่าย ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 เป็นต้นไป กรณีผู้ถือบัตรต้องการออกบัตรทดแทน สามารถ เปลี่ยนเป็นบัตร
โปรโมชั่น บัตรเดบิตกรุงไทยทรานซิท (Krungthai TranXit Debit Card)

ข้อตกลงความคุ้มครอง

รับประกันโดย บมจ. ทิพยประกันภัย

ความคุ้มครองและจำนวนเงินเอาประกันภัย
ส่วนที่ 1 ความคุ้มครองอุบัติเหตุ
1. การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง(อ.บ.1)
1.1 กรณี อุบัติเหตุทั่วไป รวมการถูกฆาตกรรมหรือถูกทำร้ายร่างกาย
200,000 บาท
1.2 กรณี การขับขี่หรือโดยสารจักรยานยนต์
60,000 บาท
2. ค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุทั่วไป รวมการถูกฆาตกรรม หรือถูกทำร้ายร่างกาย และการขับขี่ หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ จ่ายผลประโยชน์ตามจริงต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง
10,000 บาท
ส่วนที่ 2 ความคุ้มครองทรัพย์สินภายในบ้าน
ความสูญเสียหรือเสียหาย ของทรัพย์สินภายในสิ่งปลูกสร้าง รวมถึงทรัพย์สินที่อยู่ภายในสถานที่เอาประกันภัย
1. ไฟไหม้ ฟ้าผ่า ระเบิด ภัยจากยานพาหนะ ภัยจากอากาศยาน ภัยเนื่องจากน้ำ
200,000 บาท
2. ภัยจากลมพายุ น้ำท่วม แผ่นดินไหว ลูกเห็บ รวมกัน (ถือเป็นส่วนหนึ่งของจำนวนเงินเอาประกันภัย ข้อ 1.)
20,000 บาท

หมายเหตุ : ความหมายเพิ่มเติมอยู่ในเอกสารสรุปสาระสำคัญของกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุ
บริการช่วยเหลือฉุกเฉินภายในบ้าน 24 ชั่วโมง (โทร. 0 2305 8774 )
การบริการ/ครั้ง
1. เครื่องปรับอากาศ กรณีขัดข้อง หรือชำรุดไม่สามารถใช้งานได้
2. ระบบประปา กรณีท่อประปา หรือท่อระบายน้ำไม่สามารถใช้การได้
3. ระบบไฟฟ้าภายในบ้าน กรณีอุปกรณ์จ่ายไฟขัดข้อง หรือชำรุดเสียหาย
4. ตู้เย็น หรือเครื่องแช่แข็ง และเครื่องทำน้ำร้อน กรณีขัดข้อง หรือชำรุดเสียหาย
5. บริการกำจัด หรือจับสัตว์ดุร้าย
วงเงินไม่เกิน 1,000 บาท รวมค่าแรง
และค่าเดินทาง ไม่เกิน 2 ครั้งต่อปี
6. กุญแจบ้าน และกุญแจรถ กรณีกุญแจสูญหาย
รับกุญแจสำรองในระยะทาง 20 กิโลเมตร

หมายเหตุ : บัตรที่สมัครตั้งแต่ 1 ม.ค. 2565 รับประกันภัยโดย บมจ.ทิพยประกันภัย และสำหรับบัตรที่สมัครก่อน 1 ม.ค.2565 รับประกันภัยโดย บมจ.กรุงไทยพานิชประกันภัย

เงื่อนไขการรับประกันภัย

 • ผู้ถือบัตรต้องมีอายุ 15 - 75 ปีบริบูรณ์ และมีร่างการแข็งแรงสมบูรณ์ในวันที่สมัครบัตร
 • กรณีที่ผู้เอาประกันภัยสูญเสียแขน หรือขา หรือสายตา ก่อนวันที่เริ่มคุ้มครองตามฉบับนี้ บริษัทฯ จะจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้เฉพาะความสูญเสียที่เกิดขึ้นต่อส่วนที่สมบูรณ์ ณ วันที่เริ่มการคุ้มครอง
 • ผู้ถือบัตร 1 ท่านสามารถถือบัตรได้สูงสุด 1 ใบ และความคุ้มครอง 1 บัตรต่อ 1 สถานที่เอาประกันภัย
 • ทรัพย์สินที่เอาประกันภัยจะต้องอยู่ภายในสิ่งปลูกสร้างชั้น1(มีโครงสร้างเป็นคอนกรีตเกินกว่า 80%) หรือ สิ่งปลูกสร้างชั้น2 (มีโครงสร้างเป็นคอนกรีตเกินกว่า 50%)
 • ทรัพย์สินที่เอาประกันภัยจะต้องอยู่ภายใต้อาณาเขตประเทศไทยเท่านั้น
 • ความคุ้มครอง หมวดการประกันอัคคีภัยพื้นฐาน จะได้รับความคุ้มครองก็ต่อเมื่อ ผู้ถือบัตรต้องเป็นบุคคลที่เป็นเจ้าของบ้าน เป็นผู้เช่าบ้าน หรือเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับทรัพย์สินที่เอาประกันภัยนั้นๆ แล้วแต่กรณี โดยต้องระบุสถานที่ตั้งทรัพย์สินที่เอาประกันภัยไว้อย่างชัดเจน
 • บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายชื่อโรงพยาบาลและคลินิกในเครือข่ายโดยมิต้องแจ้งให้ผู้เอาประกันภัยทราบ
 • สิ้นสุดความคุ้มครองในกรณี
  • ไม่สามารถหักค่าธรรมเนียมรายปี
  • บัญชีเงินฝากถูกปิด
  • บัตรถูกยกเลิก

พลัสความสะดวกในการจับจ่าย

 • แตะ จ่าย ง่ายสะดวก กับบัตรแบบ Contactless  
 • ชำระค่าสินค้า/บริการกับร้านค้าในเครือข่าย Mastercard ทั่วโลก 
 • ช้อปปิ้งออนไลน์ปลอดภัย ด้วยบริการ mastercard ID Check 
 • ถอน หรือโอนเงินผ่านตู้ ATM สูงสุด 150,000 บาท/วัน

พลัสความสะดวกที่มากขึ้นเมื่อสมัครร่วมกับบริการเสริมของธนาคาร 

 • Krungthai NEXT เช็คยอดเงิน โอน เติม จ่าย สะดวก ครอบคลุม ครบจบในแอปเดียว
 • Krungthai Connext แจ้งเตือนเงินเข้า-ออกบัญชี ฟรี! ไม่มีค่าบริการ


ดาวน์โหลด
Sales Sheet: บัตรเดบิตกรุงไทย โฮมพลัส (สมัครตั้งแต่ 1 ม.ค. 65 เป็นต้นไป)
Sales Sheet: บัตรเดบิตกรุงไทย โฮมพลัส (สมัครตั้งแต่ 1 ม.ค. 65 เป็นต้นไป)  
(0.42 MB) PDF
Sales Sheet: บัตรเดบิตกรุงไทย โฮมพลัส (สมัครก่อน 1 ม.ค. 65)
Sales Sheet: บัตรเดบิตกรุงไทย โฮมพลัส (สมัครก่อน 1 ม.ค. 65)  
(0.35 MB) PDF