ขั้นตอนการโอนเงิน ASEAN Payment Gateway (APG) ผ่าน Web Application

วิธีการสมัครใช้บริการโอนเงินผ่าน Web Application

โอนเงิน
  • โอนเงิน
  • บันทึกสลิปเก็บไว้บนมือถือ
  • เช็กประวัติการโอนเงิน
  • ดู Terms & Conditions
  • สร้างไอคอนไว้ที่หน้าจอมือถือ

กด Enter Site
กรอกเลขหน้าบัตร ATM 16, รหัสบัตร ATM, เบอร์มือถือ (Mobile Phone) และคลิก Login
ระบบส่งรหัส OTP ผ่าน SMS ไปที่เบอร์มือถือที่ ลงทะเบียนไว้กับธนาคาร กรอก รหัส OTP ที่ได้รับ และคลิก “Verify”
เลือก “Accept”
*ระบบให้เลือก Accept ยอมรับ Terms & Cons เพียงครั้งแรกที่เข้าทำรายการผ่าน Web Application

เลือก Account ที่ใช้โอนออก กรอกจำนวนเงินโอน (สกุลบาท)* และเลือก “Next”
*สูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท/วัน/คน
เลือกธนาคารปลายทางและวิธีรับเงิน และเลือก “Next”
ตรวจสอบความถูกต้องของรายการ และเลือก “Confirm
ระบบ Pop up ข้อความให้ลูกค้ายืนยันความถูกต้อง เลือก “Confirm”

ระบบส่ง SMS ยืนยันการทำรายการผ่านเบอร์มือถือ ที่ลงทะเบียนกับธนาคาร
ระบบแสดง Slip การทำรายการเสร็จสิ้น

ระบบจะส่ง SMS และ Reference Code
กด “Save Image” และ Download
ระบบจะบันทึกภาพสลิปลงในคลังภาพอัตโนมัติ

เลือก Drop down และเลือก “History”
เลือก Account, Today หรือเดือนที่ทำรายการ และ “รายการ”
ระบบแสดง Slip

เลือก Drop down และ “Terms & Conditions
ระบบแสดง Terms & Conditions

เพื่อความสะดวกในการใช้งานครั้งต่อไป สามารถสร้างไอคอนไว้ที่ หน้าจอมือถือได้ง่ายๆ

คลิกที่ปุ่ม  บนหน้าจอมือถือ
เลือก "Add to Home Screen"
คลิกใช้งานได้สะดวกในครั้งต่อไป โดยไม่ต้องสแกน QR CODE หรือเข้า LINK