วิธีการสมัครบริการ
3-D Secure


Travel Card

เลือกเมนูอื่นๆ
เลือกสมัคร 3-D Secure
ยืนยันรหัส PIN ของ NEXT
เลือกช่องทางการรับ OTP
ศึกษาและยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไข
กด ยืนยัน

ยืนยันรหัส PIN ของ NEXT
สมัคร 3-D Secure สำเร็จ
กด เสร็จสิ้น