การผูกบัญชีเพื่อรองรับการใช้งานในประเทศไทย


เลือกเริ่มต้นการใช้งาน
หรือเลือกเมนูอื่นๆ เลือกข้อมูลบัตรและเลือกเริ่มต้นใช้งาน
ระบุบัญชีที่ต้องการผูกกับบัตร
ยืนยันข้อมูลการผูกบัญชี

ผูกบัญชีสำเร็จ

เลือกเงินบาทของฉัน
เลือกยกเลิกผูกบัญชีกับบัตร
หรือเลือกเมนูอื่นๆ เลือกข้อมูลบัตร และเลือกยกเลิกการผูกบัญชี
เลือกยกเลิกผูกบัญชีกับบัตร

ยกเลิกผูกบัญชีสำเร็จ