การเติมเงิน/ถอนเงินไทยบาท


เลือกเงินบาทของฉัน
เลือกเติมเงิน
ระบุจำนวนเงินที่ต้องการเติมเงิน โดยจะหักเงินจากบัญชีที่ผูกกับบัตร
ยืนยันการเติมเงิน

เติมเงินสำเร็จ

เลือกเงินบาทของฉัน
เลือกถอนเงิน
ระบุจำนวนเงินที่ต้องการถอนเงิน โดยจะโอนเข้าบัญชีที่ผูกกับบัตร
ยืนยันการถอนเงิน

ถอนเงินสำเร็จ