วิธีการชำระเงินด้วย QR Code

ร้านค้าสแกนรับจ่ายด้วย QR CODE
  • ร้านค้าสแกนรับจ่ายด้วย QR CODE
  • สแกนจ่ายผ่าน QR CODE

เลือก QR จ่ายเงิน
แสดงหน้าจอ เพื่อให้ร้านค้าสแกนชำระเงิน
ยืนยันการจ่ายเงิน กรณีที่มีการจ่ายเงินเกิน 1,500 บาท
รอผลการจ่ายเงิน

จ่ายเงินสำเร็จ


วิธีการชำระเงิน
ด้วย QR CODE (THB)

เลือกสแกน QR จากหน้าหลัก
ของแอป Krungthai NEXT
หรือเลือกสแกน QR
จากหน้าบัตร UPI Travel Card
สแกน QR CODE
เลือก บัตร Travel UPI Debit

ระบุจำนวนเงิน
ยืนยันข้อมูล
จ่ายเงินสำเร็จ

วิธีการชำระเงิน
ด้วย QR CODE (CNY)

เลือกสแกน QR จากหน้าหลัก
ของแอป Krungthai NEXT
หรือเลือกสแกน QR
จากหน้าบัตร UPI Travel Card
สแกน QR CODE
ระบุจำนวนเงิน

ยืนยันข้อมูล
ยืนยันรหัส PIN
ของแอป Krungthai NEXT
จ่ายเงินสำเร็จ

วิธีการชำระเงิน
ด้วย QR CODE
(สกุลเงินต่างประเทศอื่นๆ)

เลือกสแกน QR จากหน้าหลัก
ของแอป Krungthai NEXT
หรือเลือกสแกน QR
จากหน้าบัตร UPI Travel Card
สแกน QR CODE
ระบุจำนวนเงิน

ยืนยันข้อมูล
ยืนยันรหัส PIN
ของแอป Krungthai NEXT
จ่ายเงินสำเร็จ