การชำระเงินออนไลน์ครั้งแรก

1. เลือกชำระเงินด้วยบัตร UnionPay ระบุข้อมูลให้ครบถ้วน เลือก "Continue Payment"
2. หน้าจอตรวจสอบข้อมูลผู้ถือบัตรของ UnionPay เลือกเปลี่ยนภาษาเป็น English
3. กดในช่อง PIN
4. เลือก "Save"

5. เลือก "Run"
6. เลือก "Install"
7. เลือก "Finish"
8. กด "Refresh (F5)"
หน้าจอยืนยันตัวตนผู้ถือบัตรของ UnionPay และใส่ข้อมูลให้ครบถ้วน เลือก "Confirm and Pay"