เงื่อนไขการโทรฟรีจากต่างประเทศ
แยกตามรายชื่อประเทศ, เครือข่าย, IDD Prefix และ Format การโทร

(การโทรฟรีในต่างประเทศจะต้องเป็นการโทรจากโทรศัพท์เคลื่อนที่ หรือโทรศัพท์พื้นฐานที่ให้บริการในประเทศนั้นๆ โดยผู้ให้บริการตามเงื่อนไขที่กำหนด)