เงื่อนไขการโทรฟรีจากต่างประเทศ แยกตามรายชื่อประเทศ, เครือข่าย, IDD Prefix และ Format การโทร ดังต่อไปนี้