วิธีสมัครบัตร Krungthai Travel Visa Platinum Card

เลือกเมนู Travel Card
เลือกบัตร Krungthai Travel Visa Platinum Card
ศึกษารายละเอียดผลิตภัณฑ์
เลือกสมัครบัตร Krungthai Travel Visa Platinum Card

ศึกษาและยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไข
ระบุรายละเอียดการสมัครและช่องทางการรับบัตร
ยืนยันข้อมูลการสมัครบัตร
รายละเอียดค่าธรรมเนียม

ยืนยันข้อมูลการชำระค่าธรรมเนียม