ช่องทางการออกบัตรใหม่ทดแทน Krungthai Travel Card ผ่าน LINE Krungthai Connextขั้นตอนการออกบัตรใหม่ทดแทน ผ่าน LINE Krungthai Connext

ได้รับ Personalize Campaign
  • ได้รับ Personalize Campaign
  • เลือกเมนูข้อมูลผลิตภัณฑ์
  • เลือกเมนูช่วยเหลือ
  • พิมพ์ถาม Chatbot


กรณีได้รับ Personalize Campaign


กรณีเลือกเมนูข้อมูลผลิตภัณฑ์


กรณีเลือกเมนูช่วยเหลือ


กรณีพิมพ์ถาม Chatbot


การแจ้งสถานะผลิตและจัดส่ง Krungthai Travel Card