ช่องทางการออกบัตรใหม่ทดแทน Krungthai Travel Card สำหรับบัตรหมดอายุขั้นตอนการออกบัตรใหม่ทดแทน ผ่าน LINE Krungthai Connext


การแจ้งสถานะผลิตและจัดส่ง Krungthai Travel Card