วิธีซื้อ/ขายสกุลเงินต่างประเทศ


เลือกสกุลเงินที่ต้องการแลกซื้อ
เลือกบัญชีที่ต้องการหักเงิน และระบุจำนวนเงินที่ต้องการแลกซื้อ
ยืนยันแลกซื้อสกุลเงิน

เลือกสกุลเงินที่ต้องการขายคืน
เลือกขายคืน
เลือกบัญชีที่ต้องการขายเงินเข้า ระบุจำนวนเงินที่ต้องการขายคืน
ยืนยันขายคืนสกุลเงิน