วิธีการเปิด/ปิดบัตรชั่วคราว


เลือกระงับบัตร
เลื่อนปุ่มเพื่อระงับบัตร
ระงับบัตรสำเร็จ

เลือกระงับบัตร
เลื่อนปุ่มเพื่อเปิดใช้งานบัตร
ยืนยัน PIN ของ NEXT
เปิดใช้งานบัตรสำเร็จ