การตั้งรหัส PIN ใหม่
(กรณีลืมรหัส PIN)

เลือกเมนูอื่นๆ
เลือกตั้งรหัส PIN
ระบุหมายเลขบัตร
ระบุวันหมดอายุบัตร

กำหนดรหัส PIN บัตร สำหรับการจ่ายเงินหรือถอนเงิน
ยืนยันรหัส PIN ของ NEXT
ตั้งรหัส PIN สำเร็จ