วิธีสมัครบัตร Krungthai Travel UnionPay Debit Card

เลือกเมนู Travel Card
เลือกบัตร Krungthai Travel UnionPay Debit Card
ศึกษารายละเอียดผลิตภัณฑ์
เลือกสมัครบัตร Krungthai Travel UnionPay Debit Card

ศึกษาและยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไข
ระบุรายละเอียดการสมัครและช่องทางรับบัตร
ยืนยันข้อมูลการสมัครบัตร
รายละเอียดค่าธรรมเนียม

ยืนยันข้อมูลการชำระค่าธรรมเนียม