คำถามที่พบบ่อย
Krungthai Travel UnionPay Debit Card

 • บัตร Krungthai Travel UnionPay Debit Card คืออะไร
  • บัตรเดียวที่สามารถ

   • แลกเงินตราต่างประเทศเก็บไว้ตามสกุลเงินที่รองรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนที่ดีที่สุด
   • รองรับการแลกเปลี่ยนสกุลเงิน CNY
   • ถอนเงินสดด้วยสกุลเงินที่แลกเก็บไว้ได้ทั่วโลก (ในประเทศที่รองรับสกุลเงินนั้นๆ)
   • สามารถใช้จ่ายที่ร้านค้าภายใต้มาตรฐาน UnionPay ด้วยสกุลเงินที่รองรับได้ทั่วโลก
   • สามารถใช้ซื้อสินค้า online บนเว็บไซต์และชำระด้วยสกุลเงินที่รองรับ
 • บัตร Krungthai Travel UnionPay Debit Card เหมาะกับใคร
  • ลูกค้าที่จะเดินทางไปท่องเที่ยว และนักเรียนนักศึกษาที่กำลังจะเดินทางไปศึกษาต่อที่ต่างประเทศ

 • บัตร Krungthai Travel UnionPay Debit Card มีบริการใดบ้าง
   • ใช้ถอนเงินที่ตู้ ATM ได้ภายใต้ สกุลเงินที่รองรับและแลกเก็บไว้
   • ใช้รูดหรือใช้จ่าย เพื่อซื้อสินค้าและบริการ ภายใต้สกุลเงินที่รองรับและแลกเก็บไว้ ณ ร้านค้ารับบัตร
   • ใช้ซื้อสินค้า online บนเว็บไซต์และชำระด้วยสกุลเงินที่รองรับ
 • ข้อดีของการใช้บัตร Krungthai Travel UnionPay Debit Card คืออะไร
   • สามารถแลกเงินเก็บไว้ในอัตราแลกเปลี่ยนที่ดีที่สุด ตามสกุลเงินที่เปิดให้บริการ
   • สามารถถอนหรือใช้จ่ายผ่านบัตรได้ที่ ATMหรือร้านค้ารับบัตร UnionPay ทั่วโลกภายใต้สกุลเงินที่รองรับ
   • ลดความเสี่ยงในการถือเงินสดระหว่างเดินทาง
   • สามารถควบคุมค่าใช้จ่ายได้ โดยหากถอนหรือใช้จ่ายเกินกว่าจำนวนเงินที่แลกไว้ รายการจะถูกปฏิเสธ และสามารถแลกเพิ่มได้ตลอดเวลา
   • สามารถเปิด-ปิดการใช้งานบัตรได้ด้วยตัวเองตลอดเวลาผ่าน Krungthai NEXT
   • รองรับการชำระเงิน QR Code ได้ที่ร้านค้ารับบัตร UnionPay ทั่วโลกภายใต้สกุลเงินที่รองรับผ่าน Krungthai NEXT
   • ใช้จ่ายสบายไม่เสียค่าธรรมเนียมความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน 2.5% (เมื่อทำรายการด้วยสกุล CNY)
 • การสมัครใช้งานบัตรทำอย่างไร
  • กรณีเป็นลูกค้าใหม่ ไม่มีบัญชีออมทรัพย์/กระแสรายวัน กับธนาคาร

   • เปิดบัญชีออมทรัพย์/กระแสรายวัน และสมัครบัตร Krungthai Travel UnionPay Debit Card และสมัคร Krungthai NEXT และทำการเปิดใช้งาน

   กรณีเป็นลูกค้าปัจจุบันที่มีบัญชีออมทรัพย์/กระแสรายวัน กับธนาคารแล้ว

   • สมัครบัตร Krungthai Travel UnionPay Debit Card และสมัคร Krungthai NEXT application และทำการเปิดใช้งาน
 • เงื่อนไขและเอกสารในการสมัครบัตร มีอะไรบ้าง
   • ต้องเป็นผู้ที่มีสัญชาติไทย
   • อายุ 15 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
   • บัตรประจำตัวประชาชน
   • มีบัญชีออมทรัพย์ หรือ กระแสรายวัน
   • เปิดใช้บริการ Krungthai NEXT
   • บุคคลสามารถสมัครบัตรได้รายละ 1 บัตร
 • อัตราดอกเบี้ยของเงินที่สกุลต่างๆที่แลกเก็บไว้จะได้รับดอกเบี้ยหรือไม่
  • ไม่ได้ รับดอกเบี้ย

 • สามารถตรวจสอบอัตราแลกเปลี่ยนได้อย่างไร
  • ลูกค้าสามารถตรวจสอบอัตราแลกเปลี่ยนได้ผ่านเวปไซต์ของธนาคารและแอปพลิเคชัน Krungthai NEXT

 • Krungthai Travel UnionPay Debit Card สามารถใช้งานในประเทศไทยได้หรือไม่
  • ใช้ได้โดยตัดจากบัญชีเงินฝากที่ผูกกับบัตร

 • การถอนเงินผ่านตู้ ATM ต่างประเทศทำได้หรือไม่
  • ทำได้ โดยจะต้องถอนเงินภายใต้สกุลเงินที่รองรับและแลกเก็บไว้เท่านั้น

 • การถอนเงินผ่านตู้ ATM ที่ต่างประเทศทำอย่างไร
  • เลือกถอนเงินจากบัญชีกระแสรายวัน และถอนเงินได้ที่ตู้ ATM ที่รองรับได้ตามสกุลเงินที่กำหนด ภายใต้มาตรฐานบัตร UnionPay ได้ทั่วโลก โดยถอนจากบัตร Krungthai Travel UnionPay Debit Card ที่ได้แลกเงินสกุลต่างประเทศเก็บไว้

 • การถอนเงินที่ตู้ ATM ที่ต่างประเทศจะต้องกดรหัส PIN อย่างไร
  • รองรับ PIN 6 หลักเพื่อทำรายการ

 • การรูดซื้อสินค้าที่ร้านค้า แล้วร้านค้าให้ใส่ PIN ลูกค้าจะต้องใส่ PIN จากไหน
  • สามารถใส่ PIN เช่นเดียวกับที่ถอนเงินที่ตู้ ATM

 • การรูดซื้อสินค้า สามารถรูดซื้อได้ที่ไหนบ้าง
  • สามารถรูดเพื่อชำระค่าสินค้าและบริการ ได้ทุกที่ที่รองรับสกุลเงินตามที่กำหนด ภายใต้มาตรฐานบัตร UnionPay ได้ทั่วโลก (หากนอกเหนือจากสกุลเงินที่กำหนดจะไม่สามารถทำรายการได้)

 • การซื้อสินค้า online สามารถทำได้หรือไม่
  • สามารถใช้ซื้อสินค้า online บนเวปไซต์และชำระด้วยสกุลเงินที่รองรับ

 • วิธีการตรวจสอบยอดเงินคงเหลือในบัตร
  • สามารถตรวจสอบการทำรายการต่างๆ ผ่านแอปพลิเคชัน Krungthai NEXT

 • กรณีต้องการแลกเงินสกุลต่างประเทศ คืนเป็นเงินบาท ทำอย่างไร
  • สามารถขายเงินที่แลกไว้คืนเป็นเงินบาทผ่านแอปพลิเคชัน Krungthai NEXT และเงินจะโอนเข้าบัญชีที่ลูกค้าเลือกในแอปพลิเคชัน Krungthai NEXT

 • วิธีการตรวจสอบการทำรายการ
  • สามารถตรวจสอบการทำรายการต่างๆ ผ่านแอปพลิเคชัน Krungthai NEXT

 • ทำอย่างไรหากบัตรหมดอายุ
   • ลูกค้าสามารถขอออกบัตรใหม่ทดแทนบัตรใบเดิมได้ที่สาขาธนาคาร เพื่อการใช้งานอย่างต่อเนื่อง
   • ลูกค้ายังคงขายเงินคืนได้ตลอดเวลาผ่าน Krungthai NEXT.
 • หากต้องการยกเลิกบัตรและมีเงินคงเหลือใบบัตร
   • ลูกค้าจะต้องทำการขายเงินสกุลต่างๆที่แลกไว้ผ่านแอปพลิเคชัน Krungthai NEXT เข้าบัญชืที่ลูกค้าเลือกในแอปพลิเคชัน Krungthai NEXT
   • ติดต่อสาขาเพื่อทำการยกเลิกบัตร
 • หากพบปัญหาเกี่ยวกับการใช้งานบัตร หรือสอบถามข้อมูล
 • การจัดส่งบัตร
   • จัดส่งบัตรที่สาขา : ไม่มีค่าธรรมเนียมในการจัดส่ง ลูกค้าจะได้รับบัตรภายใน 5-7 วันทำการ
   • จัดส่งบัตรตามที่อยู่ : มีค่าธรรมเนียมการจัดส่งบัตร 42 บาท / บัตร ธนาคารจะจัดส่งบัตรออกภายใน 1 วันทำการ  ลูกค้าจะได้รับบัตร ภายใน 2-3 วันทำการ สำหรับพื้นที่กรุงเทพ และปริมณฑล และ 3-4 วันทำการ สำหรับพื้นที่ต่างจังหวัด
 • เพราะเหตุใด ถึงมีการปรับปรุงรายการทั้งที่ไม่มีการใช้บัตรในวันนั้น
  • ร้านค้า/ผู้ให้บริการสามารถส่งเรียกเก็บเงินย้อนหลังจากการใช้บัตรชำระค่าสินค้า/บริการ อาทิ ค่าทิปจากร้านอาหาร, ค่าที่พัก/โรงแรม, ปั๊มน้ำมัน, ค่าทางด่วน, ค่าโดยสารขนส่งสาธารณะ, ค่าเช่ารถ, ค่าที่จอดรถ เป็นต้น ทำให้มีการปรับปรุงรายการเพิ่มเติมในบัตร ซึ่งอาจเป็นการหักเงินเพิ่มเติม รวมทั้งรายการคืนเงินจากร้นค้า/ผู้ให้บริการดังกล่าว

 • เพราะเหตุใด ถึงมีการปรับปรุงรายการใช้บัตรโดยการหักบัญชีเงินฝาก
  • กรณีที่มีรายการเรียกเก็บเงินย้อนหลังจากร้านค้า/ผู้ให้บริการ ซึ่งเกิดจากการใช้บัตรชำระค่าสินค้า/บริการ แต่ยอดเงินในบัตรมีไม่เพียงพอ จะมีการหักชำระเพิ่มเติมจากบัญชีเงินฝากอื่นๆ ที่ลูกค้ามีอยู่กับธนาคารฯ โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนที่ธนาคารกำหนด ดังนั้นเพื่อหลีกเลี่ยงการปรับปรุงรายการใช้บัตรโดยการหักเงินที่บัญชีเงินฝาก ควรสำรองเงินในบัตรให้เพียงพอตามยอดที่มีการใช้จ่ายเสมอ

 • เพราะเหตุใด การขอคืนTax Refund (กรณีนักท่องเที่ยว) จากผู้ให้บริการในต่างประเทศ แต่ได้รับเงินคืนเป็นสกุลไทยบาท
  • โดยปกติธนาคารฯ จะดำเนินการคืนเงินตามข้อมูลที่ได้รับจากผู้ให้บริการ หากข้อมูลการคืนเงินเป็นสกุลไทยบาท หรือ สกุลต่างประเทศ จะดำเนินการคืนเงินตรงตามสกุลเงินที่ได้รับข้อมูล กรณีมีการคืนเงินด้วยสกุลต่างประเทศที่ไม่มีให้บริการในบัตร จะคืนเงินเป็นสกุลไทยบาท หากลูกค้าได้รับเงินไม่ตรงตามสกุลเงินที่ได้ตกลงกับผู้ให้บริการ สามารถติดต่อผู้ให้บริการโดยตรงเพื่อตรวจสอบข้อมูลตามเอกสารที่ลูกค้าได้รับจากผู้ให้บริการ

 • การขอคืนTax Refund (กรณีนักท่องเที่ยว) จะได้รับเงินภายในระยะเวลากี่วัน
  • ธนาคารฯ จะดำเนินการคืนเงินให้ลูกค้าภายในระยะเวลา 3 วัน นับจากวันที่ผู้ให้บริการส่งรายการ Tax Refund เข้ามายังธนาคารฯ

 • หากมีการยกเลิกรายการกับทางร้านค้า จะได้รับเงินคืนภายในกี่วัน
  • การคืนเงินจะแบ่งออกเป็น 3 กรณี
   1. ร้านค้าส่งข้อมูลยกเลิกรายการ/ส่งข้อมูลคืนเงินมายังธนาคาร >> ธนาคารจะดำเนินการปรับปรุงคืนเงินโดยใช้ระยะเวลาประมาณ 3 วัน นับจากวันที่ธนาคารได้รับข้อมูลคืนเงินจากร้านค้า
   2. ร้านค้าไม่ส่งข้อมูลการยกเลิกรายการ แต่ยังไม่มีการเรียกเก็บเงิน >> ธนาคารจะดำเนินการปรับปรุงคืนเงินโดยใช้ระยะเวลาประมาณ 37 วัน นับตั้งแต่วันที่ทำรายการ
   3. ร้านค้าไม่ส่งข้อมูลการยกเลิกรายการ และมีการเรียกเก็บเงินแล้ว (กรณีลูกค้าแจ้งปฏิเสธรายการ) >> ธนาคารจะทำการปฏิเสธรายการ (Dispute) ไปยังธนาคารร้านค้า โดยใช้ระยะเวลาประมาณ 60 วัน เป็นอย่างน้อย และหากมีข้อโต้แย้งจากทางร้านค้า และลูกค้ายืนยันให้ติดตามต่อจะต้องใช้ระยะเวลาเพิ่มเติมเกินกว่าที่กำหนด โดยระยะเวลาการแจ้งผลการตรวจสอบบัญชี เป็นไปตามประกาศมาตรฐานระยะเวลาการให้บริการทางการเงินของธนาคารซึ่งกำหนดว่า “ธนาคารจะดำเนินการตรวจสอบและทักท้วงไปยังธนาคารร้านค้าและแจ้งผลการดำเนินการให้ลูกค้าทราบนับจากวันที่ธนาคารได้รับแจ้งจากลูกค้าเป็นลายลักษณ์อักษรภายใน 90 วัน”

 • เพราะเหตุใด รายการใช้จ่ายที่ปั๊มน้ำมันในต่างประเทศ จึงมีการตัดเงินไม่ตรงกับสลิปที่ทำรายการจริง
  • จะมีการตรวจสอบสถานะบัตรก่อนให้บริการเติมน้ำมัน โดยหลังจากที่ลูกค้าได้ทำการเติมน้ำมันเสร็จสิ้นแล้ว ผู้ให้บริการในบางประเทศ จะส่งรายการเข้ามาเรียกเก็บกับธนาคารตามจำนวนเงินที่ทำรายการจริงในภายหลัง ทั้งนี้ในขั้นตอนการตรวจสอบสถานะบัตร ธนาคารฯ จะมีการตัดเงินไว้ส่วนหนึ่งแยกตามสกุลเงิน ดังนี้

   • CNY - 200 CNY
   • THB - 3,000 THB

   อย่างไรก็ตาม เมื่อธนาคารได้รับข้อมูลการเรียกเก็บเงินจากผู้ให้บริการแล้วพบว่า เป็นรายการที่ตัดเงินไว้มากกว่ายอดเงินที่ใช้บริการจริง ธนาคารจะดำเนินการคืนเงินภายในระยะเวลา 3 วัน นับจากวันที่ได้รับข้อมูลจากผู้ให้บริการ แต่หากเป็นรายการที่ตัดเงินไว้น้อยกว่ายอดเงินที่ใช้บริการจริง ธนาคารจะดำเนินการหักเงินเพิ่มเติมภายในระยะเวลา 1 วัน นับจากวันที่ได้รับข้อมูลจากผู้ให้บริการ ดังนั้นควรมีการสำรองเงินไว้ในบัตรให้เพียงพอ ทั้งนี้หากยอดเงินในบัตรมีไม่เพียงพอ จะหักชำระเพิ่มเติมจากบัญชีเงินฝากอื่นๆ ที่ลูกค้ามีอยู่กับธนาคาร โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนที่ธนาคารกำหนด

 • การชำระค่าโดยสารที่ระบบขนส่งสาธารณะ (Mass Transit) จะถูกหักชำระเงินเมื่อไหร่
  • การหักชำระเงินของระบบ Mass Transit นั้นจะมี 2 กรณี คือ
   1. การทำรายการครั้งแรก ณ วันที่ทำรายการ ผู้ให้บริการจะมีการตรวจสอบข้อมูลบัตร ซึ่งลูกค้าจะถูกหักชำระเงินไปก่อนจำนวนหนึ่ง และเมื่อผู้ให้บริการส่งข้อมูลเรียกเก็บเงินเข้ามาในภายหลัง ธนาคารฯ จะดำเนินการปรับปรุงรายการโดยการหักเงินเพิ่มเติมตามส่วนต่างที่ได้รับข้อมูลจากผู้ให้บริการ ภายในระยะเวลา 1 วัน นับจากวันที่ได้รับข้อมูลจากผู้ให้บริการ
   2. ในกรณีที่ลูกค้ามีการใช้งานที่ Mass Transit หลายครั้งใน 1 วัน ผู้ให้บริการจะส่งข้อมูลเรียกเก็บเงินตามยอดเงินรวมที่ลูกค้ามีการใช้จริงมายังธนาคารฯ ในช่วงสิ้นวันหรือวันอื่นๆถัดไป ตามแต่ละผู้ให้บริการ ซึ่งธนาคารฯ จะดำเนินการหักเงินภายในระยะเวลา 1 วัน นับจากวันที่ได้รับข้อมูลจากผู้ให้บริการ ดังนั้นควรมีการสำรองเงินไว้ในบัตรให้เพียงพอ ทั้งนี้หากยอดเงินในบัตรมีไม่เพียงพอ จะหักชำระเพิ่มเติมจากบัญชีเงินฝากอื่นๆ ที่ลูกค้ามีอยู่กับธนาคาร โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนที่ธนาคารกำหนด

 • การชำระค่าอาหารที่ร้านอาหาร ทำไมถึงมีรายการเรียกเก็บเพิ่มเติมในภายหลัง
  • รายการที่เรียกเก็บเพิ่มเติม ส่วนมากจะเป็นค่าทิป ที่ลูกค้าอาจมีการระบุในสลิป และ/หรือการตกลงเพิ่มเติมกับผู้ให้บริการ ซึ่งผู้ให้บริการจะมีการส่งข้อมูลมาเรียกเก็บเงินตามจำนวนเงินที่รวมค่าทิปมายังธนาคารหลังจากที่มีการหักชำระค่าอาหารไปก่อนแล้ว เมื่อธนาคารฯ ได้รับข้อมูลจะดำเนินการหักเงินเพิ่มเติมภายในระยะเวลา 1 วัน นับจากวันที่ได้รับข้อมูลจากผู้ให้บริการ ดังนั้นควรมีการสำรองเงินไว้ในบัตรให้เพียงพอ ทั้งนี้หากยอดเงินในบัตรมีไม่เพียงพอ จะหักชำระเพิ่มเติมจากบัญชีเงินฝากอื่นๆ ที่ลูกค้ามีอยู่กับธนาคาร โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนที่ธนาคารกำหนด

Krungthai Travel Visa Platinum Card ที่สุดของบัตรสำหรับนักเดินทาง | ธนาคารกรุงไทย Krungthai Travel Visa Platinum Card บัตรแรก บัตรเดียว ที่สุดสำหรับนักเดินทาง คุ้มค่าด้วยอัตราแลกเปลี่ยน 10 สกุลเงิน ปลอดภัย แลกเงินสะดวก ตลอด 24 ชม. ผ่านแอปพลิเคชั่น กรุงไทย Travel Card, Krungthai Travel Card, แลกเงินต่างประเทศ, อัตราแลกเปลี่ยนเงินต่างประเทศ, ช้อปปิ้งออนไลน์, Krungthai Travel Visa Platinum Card https://www.ktb.co.th/Download/generalcontent/MediaFile_678travel_card_listing.jpg