ขั้นตอนการใช้งานผลิตภัณฑ์บัตรเดบิต KRUNGTHAI FUN

สมัครบัตรเดบิต
  • สมัครบัตรเดบิต
  • ดูข้อมูลบัตรเดบิต
  • ระงับบัตรเดบิต
  • ยกเลิกระงับบัตรเดบิต
  • ตั้งวันปิดบัตรล่วงหน้า
  • ยกเลิกการตั้งวันปิดบัตรล่วงหน้า
  • เปลี่ยนแปลงวงเงินการใช้จ่ายต่อวัน
  • ขอรายการใช้จ่ายผ่านบัตรการปรับลดวงเงิน


การปรับเพิ่มวงเงิน