ขั้นตอนการใช้งานผลิตภัณฑ์บัตรเดบิต KRUNGTHAI FUN

สมัครบัตรเดบิต
  • สมัครบัตรเดบิต
  • ดูข้อมูลบัตรเดบิต
  • ระงับบัตรเดบิต
  • ยกเลิกระงับบัตรเดบิต
  • ตั้งวันปิดบัตรล่วงหน้า
  • ยกเลิกการตั้งวันปิดบัตรล่วงหน้า
  • เปลี่ยนแปลงวงเงินการใช้จ่ายต่อวัน
  • ขอรายการใช้จ่ายผ่านบัตร

การดูข้อมูลบัตรเดบิต KRUNGTHAI FUN

การระงับบัตรเดบิต KRUNGTHAI FUN

การยกเลิกระงับบัตรเดบิต KRUNGTHAI FUN

การตั้งวันปิดบัตรล่วงหน้า KRUNGTHAI FUN

การยกเลิกการตั้งวันปิดบัตรล่วงหน้า KRUNGTHAI FUN


การปรับลดวงเงิน

การปรับลดวงเงิน


การปรับเพิ่มวงเงิน

การปรับเพิ่มวงเงิน

การขอรายการใช้จ่ายผ่านบัตร KRUNGTHAI FUN