BUU Mobile Application
BUU Mobile Application
ทั้งเรียนและเที่ยว ครบในแอปเดียว เพื่อเด็กม.บู
จุดเด่นผลิตภัณฑ์
checkimg
Virtual ID
ใช้แทนบัตรนักศึกษา
checkimg
Class Attendance
เช็คชื่อเข้าชั้นเรียน
checkimg
News, Events & Activities
อัพเดททุกข่าวสารและกิจกรรมมหาวิทยาลัย
checkimg
Payment
ใช้จ่ายประจำวัน ไม่ต้องพกเงินสด
checkimg
Point & Rewards
สะสมคะแนนแลกของรางวัล
checkimg
Reservation
จองห้องหรือยืมอุปกรณ์ทำกิจกรรม
HIGHLIGHT จุดเด่นผลิตภัณฑ์
ดาวน์โหลดแอปฯ ได้แล้ววันนี้ รองรับทั้งระบบ iOS และ Android
    
HIGHLIGHT จุดเด่นผลิตภัณฑ์
PROMOTION
ยิ่งใช้ยิ่งได้
รับสิทธิ์พิเศษง่ายถึง 3 ต่อ

ข้อกำหนดและเงื่อนไข : การรับเงินคืน

 • รายการส่งเสริมการขาย (“รายการ”) นี้ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) หรือ KTB (“ธนาคารฯ”) จัดทำขึ้นเพื่อมอบสิทธิประโยชน์ให้แก่ลูกค้าธนาคารกรุงไทย (“ลูกค้า”) ที่สแกนชำระเงินผ่าน QR Code ร้านค้าเป๋าตุง กรุงไทย หรือร้านค้าถุงเงิน (รวมเรียกว่า “ร้านค้า”) ด้วยแอปพลิเคชั่น  “เป๋าตัง” ภายในโครงการ “Digital Payment” (มหาวิทยาลัยบูรพา, มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, มหาวิทยาลัยแม่โจ้) ตามที่ธนาคารฯ กำหนดเท่านั้น ทั้งนี้รายการนี้มีระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 3 สิงหาคม 2563 ถึง 31 ตุลาคม 2563 (หรือจนกว่ามีผู้ใช้สิทธิ์เต็มจำนวน) ยกเว้นผู้บริหาร และพนักงานธนาคารฯ ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการนี้ได้
 • ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบเครดิตเงินคืนจำนวน 20 บาท เมื่อลูกค้ามียอดชำระเงินผ่าน QR Code ร้านค้า ณ ร้านค้าด้วยแอปพลิเคชั่น “เป๋าตัง” สะสมตั้งแต่ 100 บาทขึ้นไป ณ ร้านค้าเป๋าตุง กรุงไทย หรือร้านค้าถุงเงิน ที่ร่วมรายการในโครงการฯ ภายในระยะเวลาของรายการนี้
 • ธนาคารฯ จำกัด 3 สิทธิ์/ ลูกค้า 1 ท่าน/ตลอดระยะเวลาของรายการนี้  (จำกัด 150 สิทธิ์แรก / มหาวิทยาลัยตลอดระยะเวลารายการ)
 • สิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่น หรือแลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสด หรือโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้
 • ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์โดยยึดถือข้อมูลที่ธนาคารฯ มีอยู่ในระบบข้อมูลเป็นสำคัญ ในการคิดคำนวณยอดการใช้จ่ายของลูกค้า ที่เกิดขึ้นเพื่อมอบเครดิตเงินคืนตามเงื่อนไขที่ธนาคารฯ กำหนด
 • ลูกค้าควรเก็บหลักฐาน E-Slip ที่มีการใช้จ่ายไว้เพื่อเป็นหลักฐานอ้างอิงและตรวจสอบในกรณีจำเป็น
 • ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์มอบเครดิตเงินคืนตามรายการนี้เฉพาะลูกค้าฯ ที่ใช้แอปพลิเคชั่น “เป๋าตัง” จนถึงวันที่ธนาคารฯ ทำการมอบเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีของลูกค้า
 • ธนาคารฯ จะทำการคำนวณและมอบเครดิตเงินคืนตามรายการนี้เข้าบัญชีที่ลูกค้า ใช้ชำระเงินผ่าน QR Code ด้วย แอปพลิเคชั่น “เป๋าตัง” ภายใน 60 วันทำการ นับจากวันสิ้นสุดระยะเวลารายการนี้
 • ธนาคารฯ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับคุณภาพของผลิตภัณฑ์ สินค้า และบริการของร้านค้า
 • ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบ ยกเลิก เพิกถอน หรือเรียกคืนเครดิตเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน รวมทั้งเรียกให้ลูกค้าชดใช้ค่าเสียหาย (ถ้ามี) หากตรวจพบว่าลูกค้าใช้สิทธิ์เข้าร่วมรายการโดยไม่สุจริต ทุจริต ฉ้อฉล เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิ์ในรายการนี้ หรือใช้ แอปพลิเคชั่น“เป๋าตัง” ผิดเงื่อนไขและวัตถุประสงค์ที่ธนาคารกำหนด
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกเงื่อนไข ข้อกำหนด ระยะเวลาของรายการส่งเสริมการขายนี้รวมทั้งการมอบ ยกเลิก เพิกถอน หรือเรียกคืนสิทธิประโยชน์ตามรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยจะประกาศให้ทราบล่วงหน้า หากมีข้อพิพาทใดๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับรายการส่งเสริมการขายนี้ ให้ถือว่าคำตัดสินของธนาคารเป็นที่สิ้นสุด
 • ลูกค้าสามารถศึกษารายละเอียดเงื่อนไข หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Call Center 02 111 1111 กด 101 

ข้อกำหนดและเงื่อนไข : การรับคะแนนสะสม

 • สิทธิพิเศษโปรโมชั่นสำหรับกลุ่มลูกค้านิสิต นักศึกษา และบุคคลากรมหาวิทยาลัย (มหาวิทยาลัยบูรพา, มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, มหาวิทยาลัยแม่โจ้) ที่ได้ทำการดาวน์โหลด University Application (U APP) รับฟรี 50 Points เมื่อเปิดเข้าใช้งานครั้งแรกเท่านั้น และรับ Special Rewards Point คูณ 2 เท่า (X2) ตลอดระยะเวลาโครงการ เมื่อทำการ Payment QR ผ่าน University Application (U APP) ทั้งนี้จากเงื่อนไขการสะสมคะแนนปกติ จะได้รับ 5 Points เมื่อมีการทำรายการ Payment QR ผ่าน U APP ต่อการทำรายการ 1 ครั้ง
 • สิทธิพิเศษรับคะแนนสะสมเมื่อทำการ Payment QR ผ่าน University Application (U APP) เท่านั้น
 • ระยะเวลาโปรโมชั่น ตั้งแต่วันที่ 3 สิงหาคม - 31 ตุลาคม 2563
 • บัตรกำนัล ดิจิทัล ออนไลน์ ที่เข้าร่วมรายการ ได้แก่ บัตรกำนัล LAZADA มูลค่า 50,100 และ 300 บาท, บัตรกำนัลบาร์บีคิว พลาซ่า มูลค่า 100 บาท, บัตรกำนัล PT Max Card มูลค่า 50 และ 100 บาท
 • ลูกค้าสามารถแลกรับส่วนลดบัตรกำนัล ดิจิทัล ออนไลน์ LAZADA หรือ บาร์บีคิว พลาซ่า หรือ PT Max Card โดยมีรายละเอียดการใช้คะแนนสะสมตามด้านล่าง ทั้งนี้สงวนสิทธิ์จำกัดการรับบัตรกำนัลดิจิทัลแต่ละประเภทข้างต้นได้เพียงท่านละ 1 สิทธิ์ ตลอดระยะเวลาโครงการ
 • รับบัตรกำนัล ดิจิทัล ออนไลน์ มูลค่า 50 บาท โดยใช้คะแนนสะสม 300 Points
 • รับบัตรกำนัล ดิจิทัล ออนไลน์ มูลค่า 100 บาท โดยใช้คะแนนสะสม 500 Points และ
 • รับบัตรกำนัล ดิจิทัล ออนไลน์ มูลค่า 300 บาท โดยใช้คะแนนสะสม 800 Points
 • สงวนสิทธิ์จำกัดการแลกคะแนนสูงสุด 1,600 Points มูลค่ารวมสูงสุด 450 บาท ตลอดระยะเวลาโครงการ
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ช่องทางการรับรางวัล/ ลงทะเบียนรับรางวัลผ่านช่องทาง University Application (U APP) เท่านั้น
 • ลูกค้าต้องระบุโค้ดส่วนลดที่ได้จากภายใน University Application (U APP) ที่กำหนด และนำไปใช้กับร้านค้าที่ร่วมรายการ ผ่านทางช่องทาง Online เท่านั้น
 • สิทธิพิเศษของรายการส่งเสริมการขายนี้ ไม่สามารถแลก, เปลี่ยน, โอน หรือทอนเป็นเงินสดได้ และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่น ๆ ได้
 • เงื่อนไขการใช้สิทธิ์โค้ดส่วนลด เป็นไปตามที่ทางบริษัทคู่ค้า (LAZADA , บาร์บีคิว พลาซ่า และ PT Max Card) กำหนด