คู่มือการใช้งาน
(User's Manual)
Krungthai Business
คู่มือการใช้งาน PDF VDO

ใช้งานผ่านเว็บไซต์ด้วยคอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ก หรือแท็บเล็ต

- เข้าใช้งาน Krungthai Business ครั้งแรก
- โอนเงินแบบรายการเดียวและหลายรายการ
- จ่ายบิล
- ทำรายการโอนเงินเดือนแบบ Bulk Payment
- อัปโหลดไฟล์ Bulk Payroll
- สร้างผู้ใช้งาน
- บริการหนังสือค้าประกัน -
- บริการชำระสินเชื่อเงินกู้ระยะยาว -
- บริการโอนเงินต่างประเทศ -
- บริการสินเชื่อใบแจ้งหนี้ (Invoice Financing) สำหรับผู้ซื้อ -
- บริการสินเชื่อใบแจ้งหนี้ (Invoice Financing) สำหรับผู้ขาย -
- รวมทุกหัวข้อสำหรับการใช้งานผ่านเว็บไซต์ -

ใช้งานผ่านแอปพลิเคชันด้วยสมาร์ตโฟน

- เข้าใช้งาน Krungthai Business ครั้งแรก
- โอนเงินแบบรายการเดียวและหลายรายการ
- จ่ายบิล
- บริการหนังสือค้าประกัน -
- บริการชำระสินเชื่อเงินกู้ระยะยาว -
- บริการโอนเงินต่างประเทศ -
- บริการสินเชื่อใบแจ้งหนี้ (Invoice Financing) สำหรับผู้ขาย -
- รวมทุกหัวข้อสำหรับการใช้งานผ่านแอปพลิเคชัน -
ดาวน์โหลด
รวมทุกหัวข้อสำหรับการใช้งานบนมือถือ
รวมทุกหัวข้อสำหรับการใช้งานบนมือถือ  
(10.05 MB) PDF
รวมทุกหัวข้อสำหรับการใช้งานผ่านเว็บไซต์
รวมทุกหัวข้อสำหรับการใช้งานผ่านเว็บไซต์  
(18.39 MB) PDF
คู่มือการใช้งานผ่านเว็บไซต์
คู่มือการใช้งานผ่านเว็บไซต์  
(0.44 MB) PDF
คู่มือการใช้งานผ่านโมบายแอป
คู่มือการใช้งานผ่านโมบายแอป  
(4.60 MB) PDF