ขั้นตอนตั้งค่า
การแจ้งเตือนราคาทอง อัตราแลกเปลี่ยน USD


1. กดที่เมนู "ตั้งค่า"
2. กดที่แถบ "การแจ้งเตือนราคา"
3. กด “สร้างรายการแจ้งเตือน”
4. เลือกได้ทั้ง "การซื้อขายทอง" หรือ อัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงิน USD
5. ตรวจสอบรายการตั้งค่าทั้งหมด 
   แล้วกดบันทึก

1.สร้างรายการแจ้งเตือนได้ทั้งซื้อ/ขาย

2.เลือกได้ทั้งเป็นตั้งราคา %
  หรือ ราคาตามต้องการ

3.ตั้งระยะเวลาสิ้นสุดการแจ้งเตือน

4.เสร็จแล้วกดบันทึก

6.คุณจะได้รับการแจ้งเตือนผ่านไลน์ทันที เมื่อถึงราคาที่คุณตั้งไว้
6.คุณจะได้รับการแจ้งเตือนผ่านไลน์ทันที เมื่อถึงราคาที่คุณตั้งไว้