Krungthai Business ครบทุกฟังก์ชันจัดการเงินในที่เดียว ติดปีกให้ธุรกิจคุณ

Krungthai Business

ติดปีกให้ธุรกิจ ง่าย ครบ จบในแอปเดียว
มีบัญชีกรุงไทย
สมัคร คลิก

ไม่มีบัญชีกรุงไทย
สมัคร คลิก

จุดเด่นผลิตภัณฑ์

checkimg

เพิ่มประสิทธิภาพ

 • รองรับการใช้งานทุกอุปกรณ์เชื่อมโยงแบบ Real-Time
 • โอน-จ่ายคู่ค้าได้รวดเร็วทั้งในประเทศและต่างประเทศ
 • สะดวกสบายกว่า ด้วยการตั้งรายการล่วงหน้าอัตโนมัติได้
 • จัดการเช็คผ่านบริการสั่งเช็ค อายัดเช็ค และสอบถามสถานะเช็ค
 • สรุปข้อมูลทางการเงินของบริษัทผ่าน Dashboard
 • รับเงินได้ง่ายๆ ผ่านบริการ My QR
checkimg

เพิ่มความปลอดภัย

 • มั่นใจ ปลอดภัย จัดการสิทธิ์การใช้งานได้ด้วยตนเอง เลือกใช้ รหัส OTP PIN หรือ Biometric ในการยืนยันตัวตน
checkimg

เพิ่มความคล่องตัว

 • รองรับบริการหักและนำส่งภาษีหัก ณ ที่จ่ายอิเล็กทรอนิกส์ e- WHT Plus (e-Withholding Tax Plus)

บริหารเงินเป็นเรื่องง่าย
ครบทุกฟังก์ชันในที่เดียวโอน รับ จ่ายไม่อั้น
ค่าธรรมเนียมเหมาจ่ายหลักร้อยต่อปี
SME SMART Lite
ค่าธรรมเนียม 111 บาท/ปี
SME SMART Solution
ค่าธรรมเนียม 555 บาท/ปี
เหมาะสำหรับธุรกิจที่มีรายได้ (ต่อปี)
น้อยกว่า 100 ล้านบาท 100 ล้านบาท -1,000 ล้านบาท
ค่าธรรมเนียมแรกเข้า
ฟรี ฟรี
โอนเงินระหว่างบัญชีบริษัท
ฟรี ฟรี
โอนเงินไปบัญชีบุคคลอื่น
ฟรี ฟรี
จ่ายเงินเดือนพนักงาน
- ฟรี
แถมประกันคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุ*
(เฉพาะการจ่ายเงินเดือนผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทย)
โอนต่างธนาคาร – มีผลทันที (ORFT)
ฟรี ฟรี
โอนต่างธนาคาร – ในวัน (Smart Same Day)
- เริ่มต้น 15 บาท/รายการ
โอนต่างธนาคาร – วันถัดไป (Smart Next Day)
- ฟรี
โอนต่างธนาคาร – BAHTNET (ขาโอน)
เริ่มต้น 150 บาท/รายการ เริ่มต้น 150 บาท/รายการ
โอนต่างธนาคาร – BAHTNET (ขารับ)
- ฟรี
โอนเงินพร้อมเพย์
ฟรี ฟรี
จ่ายบิลค่าสินค้าและบริการ
ฟรี ฟรี
จ่ายค่าสินค้าและบริการ (e-Payment) และค่าประกันสังคม ตามมาตรา 33
ฟรี ฟรี
สมุดเช็ค
- ปีแรก ฟรีสมุดเช็ค 3 เล่ม เมื่อสั่งผ่านสาขา
หรือ ลด 50% เมื่อสั่งผ่านระบบ
(7.50 บาท/ฉบับ)
โอนเงินต่างประเทศ
- 300 บาท/รายการ
บริการรับฝากเช็คข้ามเขตทุกธนาคาร
- 0.025% ของจำนวนเงินตามเช็ค ขั้นต่ำ 10 บาท/รายการ
บริการเสริมอื่นๆ
(สามารถเลือกสมัครเพิ่มเติมพร้อมกับแพ็กเกจได้)
บริการหักภาษีหัก ณ ที่จ่ายและนำส่งข้อมูลภาษีหัก ณ ที่จ่ายอิเล็กทรอนิกส์ (e-Withholding Tax Plus)
- ฟรี
บริการชำระบิลข้ามธนาคาร (Cross Bank Bill Payment)
- (1) ฟรี ค่าธรรมเนียมการรับชำระเงินต่อรายการ
(2) รับสิทธิ์ค่าบริการรับรายงานอัตราพิเศษ 2,000 บาท/เดือน/Product code
สนใจสมัคร
SME SMART
Lite
คลิกเลย


ดาวน์โหลดสื่อประชาสัมพันธ์ คลิก
สนใจสมัคร
SME SMART
Solution
คลิกเลย


ดาวน์โหลดสื่อประชาสัมพันธ์ คลิก

หมายเหตุ : เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด | บริการอื่นๆ ภายใต้บริการ Krungthai Business ค่าธรรมเนียมตามประกาศธนาคาร | สำหรับบริการเสริมแบบ Top up ลูกค้าสามารถเลือกสมัครเพิ่มหรือไม่ก็ได้ | ผลประโยชน์ เงื่อนไข ความคุ้มครอง และข้อยกเว้นของประกันอุบัติเหตุกลุ่มโครงการ KTB Payroll หายห่วงแผน 1 เป็นไปตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์  โปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมในกรมธรรม์ | ธนาคารเป็นเพียงนายหน้าประกันภัย ผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้น | รับประกันภัย โดยบริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด | ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัย

คุณสมบัติผู้สมัครใช้บริการ
 1. เป็นผู้ประกอบการนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดาที่ประกอบธุรกิจ
 2. มีบัญชีออมทรัพย์หรือบัญชีกระแสรายวันของธนาคากรุงไทย
 3. มีอีเมลและหมายเลขโทรศัพท์มือถือที่จดทะเบียนในประเทศไทย
เอกสารประกอบการสมัคร

บุคคลธรรมดาทั่วไป

 1. แบบฟอร์มสมัครใช้บริการ Krungthai Business (ตามแต่ละแพ็กเกจ)
 2. บัตรประจำตัวประชาชนของเจ้าของบัญชี หรือบุคคลผู้ได้รับมอบอำนาจ กรณีชาวต่างชาติให้ใช้หนังสือเดินทาง (Passport)

ลูกค้านิติบุคคล ที่จดทะเบียนในประเทศไทย

 1. แบบฟอร์มสมัครใช้บริการ Krungthai Business (ตามแต่ละแพ็กเกจ)
 2. หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (ออกไม่เกิน 6 เดือน)
 3. บัตรประจำตัวประชาชนของผู้มีอำนาจผูกพันนิติบุคคล หรือบุคคลผู้ได้รับมอบอำนาจ
 4. หนังสือมอบอำนาจ พร้อมสำเนาเอกสารแสดงตนผู้มีอำนาจผูกพันนิติบุคคล (กรณีมอบอำนาจ)

ลูกค้านิติบุคคล ที่จดทะเบียนธุรกิจในต่างประเทศ

 1. แบบฟอร์มสมัครใช้บริการ Krungthai Business (ตามแต่ละแพ็กเกจ)
 2. หลักฐานการเป็นนิติบุคคลที่หน่วยงานหรือองค์กรที่น่าเชื่อถือรับรองหรือออกให้(ออกไม่เกิน 6เดือน) ทั้งนี้ต้องได้รับการรับรองโดยเจ้าหน้าที่ Notary Public
 3. บัตรประจำตัวประชาชนของผู้มีอำนาจ หรือบุคคลผู้ได้รับมอบอำนาจ กรณีชาวต่างชาติ ให้ใช้หนังสือเดินทาง (Passport)  
 4. หนังสือมอบอำนาจ พร้อมสำเนาเอกสารแสดงตนผู้มีอำนาจ (กรณีมอบอำนาจ) 

หน่วยงานราชการ

 1. แบบฟอร์มสมัครใช้บริการ Krungthai Business (ตามแต่ละแพ็กเกจ)
 2. บัตรประจำตัวประชาชนของผู้มีอำนาจลงนามผูกพันหน่วยงานหรือผู้ที่ได้รับมอบอำนาจจากหน่วยงาน
 3. หนังสือมอบอำนาจของผู้มีอำนาจ ใช้สำเนาหนังสือคำสั่งมอบหมายทางราชการ(กรณีมอบอำนาจ)


Krungthai Business ติดปีกให้ธุรกิจง่ายครบจบในแอปเดียว | ธนาคารกรุงไทย ครบทุกฟังก์ชันจัดการเงินเพื่อธุรกิจในที่เดียว โอน รับ จ่ายได้ทุกที่ ตลอด 24 ชม. ใช้งานได้ทุกอุปกรณ์ พร้อมติดปีกให้ธุรกิจคุณเติบโต https://cms.krungthai/cmsretheme/Download/generalcontent/MediaFile_12993krungthaibusiness-listing.jpg

ดาวน์โหลด
listiing
listiing  
(0.08 MB) JPG
แพ็กแกจ SME Smart Solution เหมาจ่าย 555 บาท/ปี
แพ็กแกจ SME Smart Solution เหมาจ่าย 555 บาท/ปี  
(2.64 MB) PNG
แพ็กแกจ SME Smart Lite เหมาจ่าย 111 บาท/ปี
แพ็กแกจ SME Smart Lite เหมาจ่าย 111 บาท/ปี  
(2.62 MB) PNG