สินเชื่อใบแจ้งหนี้

สินเชื่อใบแจ้งหนี้
(Invoice Financing)

มีเงินพร้อมใช้ ค้าขายได้คล่องขึ้น

จุดเด่นผลิตภัณฑ์

checkimg

วงเงินเชื่อสูงสุด 50 ล้านบาท

checkimg

ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน

checkimg

ไม่ต้องรอเครดิตเทอม (รอบชำระเงินจากคู่ค้า)

checkimg

เบิกใช้วงเงินง่าย ผ่าน Krungthai BUSINESS

checkimg

อัตราดอกเบี้ยพิเศษ

*เงื่อนไข อัตราดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียม และเกณฑ์พิจารณาสินเชื่อเป็นไปตามที่ธนาคารฯ​ กำหนด **สำหรับนิติบุคคลให้เจ้าของกิจการหรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนามค้ำประกันเต็มวงเงิน

เพื่อแนะนำคู่ค้าเข้าร่วมโครงการ

คุณสมบัติผู้สมัครขอสินเชื่อ

  • ประกอบธุรกิจมาแล้วและมีข้อมูลธุรกรรมการค้ากับคู่ค้าไม่น้อยกว่า 1 ปี
  • ต้องมีประวัติการเงินที่ดี

สินเชื่อใบแจ้งหนี้ (Invoice Financing) | ธนาคารกรุงไทย มีเงินพร้อมใช้ ค้าขายได้คล่องขึ้น https://krungthai.com/ktb/imgUpload/generalcontent/สินเชื่อใบแจ้งหนี้_640x900px.jpg

ดาวน์โหลด
listing
listing  
(0.01 MB) JPG