ขั้นตอนการใช้งาน PromptpPay International

ส่งเงินจาก Krungthai NEXT
  • ส่งเงินจาก Krungthai NEXT
  • สร้างรายการโปรด
  • แจ้งเตือนสถานะ
  • ตรวจสอบรายการย้อนหลัง
  • เปิดหรือปิดรับเงิน

การส่งเงินจาก Application Krungthai NEXT

บริการเปิดหรือปิดรับเงินพร้อมเพย์อินเตอร์


สร้างรายการโปรด เพิ่มความสะดวกในการส่งเงินไปต่างประเทศได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้น

สร้างรายการโปรด


บริการแจ้งเตือนสถานะรายการจาก Application Krungthai NEXT

บริการแจ้งเตือนสถานะรายการ


ตรวจสอบรายการย้อนหลังจาก Application Krungthai NEXT

ตรวจสอบรายการย้อนหลัง


บริการเปิดหรือปิดรับเงินพร้อมเพย์อินเตอร์

บริการเปิดหรือปิดรับเงินพร้อมเพย์อินเตอร์