ขั้นตอนการใช้งาน PromptpPay International

ส่งเงินจาก Krungthai NEXT
  • ส่งเงินจาก Krungthai NEXT
  • สร้างรายการโปรด
  • แจ้งเตือนสถานะ
  • ตรวจสอบรายการย้อนหลัง
  • เปิดหรือปิดรับเงิน

การส่งเงินจาก Application Krungthai NEXT
เลือกเมนูบริการ
เลือกบริการพร้อมเพย์อินเตอร์
เข้าสู่หน้า PromptPay Inter เลือกบัญชีที่ต้องการโอน
สามารถเลือกโอนได้จากบัญชีออมทรัพย์ กระแสรายวันสกุลบาท บัญชีเงินฝากสกุลต่างประเทศ และ Inter Wallet สกุล SGD
กรอกข้อมูลการโอน เบอร์มือถือ และจำนวนเงิน
เลือกดูข้อกำหนด และเงื่อนไขจากแถบรายการใหม่
ดูรายละเอียดข้อกำหนด และเงื่อนไข หรือกด ยอมรับ ข้อกำหนด และเงื่อนไข
ยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไข และเลือกไปสู้หน้าถัดไป
ตรวจสอบรายละเอียด และยืนยันการโอนเงิน
ใส่
PIN*
ดูรายละเอียดการโอน และสิ้นสุดการโอนเงิน

สร้างรายการโปรด เพิ่มความสะดวกในการส่งเงินไปต่างประเทศได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้น
ลักษณะพิเศษ:
  • สามารถเพิ่ม แก้ไข ลบรายการโปรดได้ จากเมนูตั้งค่า (Settings) หรือเลือกรายการโปรดหน้า Home
  • เพิ่มรายการโปรดพร้อมเพย์อินเตอร์สูงสุด 100 รายการ
  • เลือกแก้ไข รูป หรือ Nickname รายการโปรดได้
  • ลบรายการโปรดได้

บริการแจ้งเตือนสถานะรายการจาก Application Krungthai NEXT
ได้รับ Push Notification
ได้รับ Inbox Notification และเลือกดูกล่องข้อความ
เลือกดู Inbox Notification
เลือกดูสลิป(View Slip)
*เฉพาะรายการที่เสร็จสมบูรณ์
ดูรายละเอียดสลิป

ตรวจสอบรายการย้อนหลังจาก Application Krungthai NEXT
เลือกเมนูบัญชี
เลือกบัญชีที่ต้องการ
ตรวจสอบรายการ พร้อมเพย์อินเตอร์ และกดดูรายละเอียด เพิ่มเติม
เลือกดูรายละเอียดรายการค่าธรรมเนียม
เลือกดูรายการเงินออกพร้อมเพย์อินเตอร์
เลือกดูรายการเงินเข้าพร้อมเพย์อินเตอร์

บริการเปิดหรือปิดรับเงินพร้อมเพย์อินเตอร์
เลือกเมนูตั้งค่า
เลือกตั้งค่าบัญชี
เลือกจัดการพร้อมเพย์อินเตอร์
เลือกเปิด/ปิดรับเงินพร้อมเพย์อินเตอร์
ยืนยันเปิด/ปิดรับเงินพร้อมเพย์อินเตอร์
เปิด/ปิดรับเงินพร้อมเพย์อินเตอร์สมบูรณ์