สนใจผลิตภัณฑ์
ให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ เพิ่มสภาพคล่อง 


เลือกตามความต้องการธุรกิจ  

 เพิ่มประสิทธิภาพธุรกิจด้วยเทคโนโลยีอัตโนมัติ

สินเชื่อ SME Robotics and Automation

 วงเงินเยอะ ผ่อนนาน

สินเชื่อ SME รักกันยาวๆ

 ใช้งบสรรพากรในการพิจารณาสินเชื่อ 

สินเชื่อ SME บัญชีเดียว


ดูแลสิ่งแวดล้อมและชุมชน  

 เงินกู้เพื่อสิ่งแวดล้อม ภาคเอกชน 


พิเศษ ครบวงจรเพื่อการประมูลงานภาครัฐ บริหารจัดการเงินสะดวก 


Krungthai Corporate Online

 จัดการค่าน้ำมันในองค์กร ง่าย ตรวจสอบได้

 รับเงินภาษีคืนสะดวกเข้าบัญชี
 ดูแลพนักงานอุ่นใจ 

  Payroll & HRMS Solution เพิ่มความมั่นคงให้ธุรกิจ 


 ประกันภัย กรุงไทย เอสเอ็มอี พลัส ธุรกรรมระหว่างประเทศมั่นใจ 


  Trade & Remittance Anywhere

ป้องกันความเสี่ยงค่าเงิน ทั้ง FX Spot, Forward, Option

 ซื้อขายเงินตราต่างประเทศเรียลไทม์

 Krungthai Logistic Card เพิ่มความคล่องตัว ต่อยอดเงินลงทุน 


Investment Solutions

Investment Banking

Private Wealth Managementสนใจผลิตภัณฑ์
ให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ

สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ – 31 ธ.ค. 65 ที่ ธ.กรุงไทยทุกสาขา โทร. 02-111-9999


หมายเหตุ : เงื่อนไขและเกณฑ์การพิจารณาสินเชื่อเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด | อัตราดอกเบี้ยและเกณฑ์การพิจารณาสินเชื่ออยู่ภายใต้ดุลยพินิจของธนาคารหรือจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง, ปัจจุบัน MRR = 6.22% (ตามประกาศธนาคาร ณ 1 เม.ย. 64) | อัตราดอกเบี้ยและเงื่อนไขผลิตภัณฑ์เงินฝากเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด  | ผู้ลงทุนโปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนการตัดสินใจลงทุน | ธนาคารเป็นเพียงนายหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้น | รับประกันวินาศภัยโดยบริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน) | ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง | ผลประโยชน์ ความคุ้มครองและข้อยกเว้น เป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ โปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมในกรมธรรม์


https://krungthai.com/Download/generalcontent/MediaFile_7352EEC-Package-ธุรกิจขนาดใหญ่-390x235-px.jpg