จากโตเกียวสู่พอร์ตโฟลิโอของคุณ ลงทุนในอนาคตด้วยหุ้นญี่ปุ่น!
UNIQLO80ตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศของ

บริษัท FAST RETAILING CO., LTD.

ออกโดย ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)


ลงทุนง่ายใช้พอร์ตหุ้นเดิม
ค่าธรรมเนียมเทียบเท่าการเทรดหุ้นไทย
ซื้อขายเป็นเงินบาท
ตามเวลาตลาดหลักทรัพย์ไทย
มีโอกาสได้รับผลตอบแทน
ทั้งเงินปันผลและกำไรจากส่วนต่างราคา


ชื่อย่อหลักทรัพย์ UNIQLO80

เสนอขายต่อประชาชนทั่วไป

อัตราอ้างอิงหุ้น Fast Retailing 1 หุ้น : DR 1,000 หน่วย

ซื้อขายพร้อมกันในรูปแบบ Direct Listing ผ่านบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ทุก บล.
วันที่ 17 มิถุนายน 2567 เป็นต้นไป

ราคาเปิด (ATO) ในวันแรก อ้างอิงจากราคาหุ้น Fast Retailing (9983) และอัตราแลกเปลี่ยน ณ ขณะนั้น
(โปรดศึกษารายละเอียดค่าใช้จ่ายที่รวมอยู่ในราคาเสนอขายตราสารทันทีที่ตลาดเปิดการซื้อขาย ณ ราคาเปิด (ATO) จากหนังสือชี้ชวน)

ข้อควรรู้ก่อนลงทุนใน Fast Retailing DR หรือ UNIQLO80

ปัจจัยหลักที่มีผลกระทบต่อราคา UNIQLO80 ได้แก่ ราคาสินทรัพย์อ้างอิงซึ่งคือหุ้นของ บริษัท FAST RETAILING CO., LTD. (9983) ซึ่งจดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์โตเกียว และ อัตราแลกเปลี่ยนคู่สกุลเงินเยน (JPY) ให้เป็น บาทไทย (THB) ตัวอย่าง ราคา UNIQLO80 (บาท) เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงของราคาสินทรัพย์อ้างอิงและอัตราแลกเปลี่ยนที่ต่างกันไป (แปลงอัตราส่วน 1 หุ้น Fast Retailing : 1,000 DR)

และนอกเหนือจากปัจจัยข้างต้นแล้ว ราคา UNIQLO80 ยังขึ้นกับปัจจัยอื่น ๆ เช่น ความต้องการซื้อขาย DR, ช่วงเวลาการเปิด-ปิด ของตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ เป็นต้น
คำเตือน: การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาและทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากหนังสือชี้ชวนได้ที่เว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ล.ต. www.sec.or.th


สนใจลงทุน DR ต้องทำอย่างไร


เทรดได้ทันที ผ่านแอปฯ Streaming
โดยใช้บัญชีหุ้นเดิม​ (ถ้ามี)

หรือ เปิดบัญชีหุ้นง่ายๆ ผ่าน NEXT INVESTดาวน์โหลด
Factsheet UNIQLO80
Factsheet UNIQLO80  
(0.15 MB) PDF