จากโตเกียวสู่พอร์ตโฟลิโอของคุณ ลงทุนในอนาคตด้วยหุ้นญี่ปุ่น!
SONY80ตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศของ

บริษัท SONY GROUP CORPORATION

ออกโดย ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)


ลงทุนง่ายใช้พอร์ตหุ้นเดิม
ค่าธรรมเนียมเทียบเท่าการเทรดหุ้นไทย
ซื้อขายเป็นเงินบาท
ตามเวลาตลาดหลักทรัพย์ไทย
มีโอกาสได้รับผลตอบแทน
ทั้งเงินปันผลและกำไรจากส่วนต่างราคา


ชื่อย่อหลักทรัพย์ SONY80

เสนอขายต่อประชาชนทั่วไป

อัตราอ้างอิงหุ้น Sony 1 หุ้น : DR 1,000 หน่วย

ซื้อขายพร้อมกันในรูปแบบ Direct Listing ผ่านบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ทุก บล.
วันที่ 17 มิถุนายน 2567 เป็นต้นไป

ราคาเปิด (ATO) ในวันแรก อ้างอิงจากราคาหุ้น Sony (6758) และอัตราแลกเปลี่ยน ณ ขณะนั้น
(โปรดศึกษารายละเอียดค่าใช้จ่ายที่รวมอยู่ในราคาเสนอขายตราสารทันทีที่ตลาดเปิดการซื้อขาย ณ ราคาเปิด (ATO) จากหนังสือชี้ชวน)

ข้อควรรู้ก่อนลงทุนใน Sony DR หรือ SONY80

ปัจจัยหลักที่มีผลกระทบต่อราคา SONY80 ได้แก่ ราคาสินทรัพย์อ้างอิงซึ่งคือหุ้นของ บริษัท SONY GROUP CORPORATION (6758) ซึ่งจดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์โตเกียว และ อัตราแลกเปลี่ยนคู่สกุลเงินเยน (JPY) ให้เป็น บาทไทย (THB) ตัวอย่าง ราคา SONY80 (บาท) เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงของราคาสินทรัพย์อ้างอิงและอัตราแลกเปลี่ยนที่ต่างกันไป (แปลงอัตราส่วน 1 หุ้น Sony : 1,000 DR)

และนอกเหนือจากปัจจัยข้างต้นแล้ว ราคา SONY80 ยังขึ้นกับปัจจัยอื่น ๆ เช่น ความต้องการซื้อขาย DR, ช่วงเวลาการเปิด-ปิด ของตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ เป็นต้น
คำเตือน: การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาและทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากหนังสือชี้ชวนได้ที่เว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ล.ต. www.sec.or.th


สนใจลงทุน DR ต้องทำอย่างไร


เทรดได้ทันที ผ่านแอปฯ Streaming
โดยใช้บัญชีหุ้นเดิม​ (ถ้ามี)

หรือ เปิดบัญชีหุ้นง่ายๆ ผ่าน NEXT INVESTดาวน์โหลด
Factsheet SONY80
Factsheet SONY80  
(0.15 MB) PDF