คว้าโอกาสลงทุนหุ้นจีน ด้วย DR80 จากกรุงไทย
PINGAN80ตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ ของ บริษัท ผิง อัน อินชัวรันซ์ (กรุ๊ป) ออฟ ไชน่า จำกัด (Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd.)
ออกโดย ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

ลงทุนง่าย ได้ทุก บล.
ซื้อขายเป็นสกุลเงินบาท
ซื้อได้ทันทีผ่านตลาดหลักทรัพย์ไทย
เสนอขายผ่านระบบซื้อขายใน SET
(Direct Listing) ไม่ต้องจองซื้อ
ลงทุนง่ายใช้พอร์ตหุ้นเดิม
ค่าธรรมเนียมเท่าการเทรด
ผ่านตลาดหลักทรัพย์ไทย .


ชื่อย่อหลักทรัพย์ PINGAN80

เสนอขายต่อประชาชนทั่วไป

อัตราอ้างอิง หุ้น Ping An 1 หุ้น : DR 100 หน่วย

ซื้อขายพร้อมกันในรูปแบบ Direct Listing ผ่านบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ทุก บล.
วันที่ 15 มีนาคม 2566

ราคาเปิด (ATO) ในวันแรก อ้างอิงจากราคาหุ้น Ping An (2318.HK) และอัตราแลกเปลี่ยน ณ ขณะนั้น
(โปรดศึกษารายละเอียดค่าใช้จ่ายที่รวมอยู่ในราคาเสนอขายตราสารทันทีที่ตลาดเปิดการซื้อขาย
ณ ราคาเปิด (ATO) จากหนังสือชี้ชวน)

ข้อควรรู้ก่อนลงทุนใน Ping An DR หรือ PINGAN80

ปัจจัยหลักที่มีผลกระทบต่อราคา PINGAN80 ได้แก่ ราคาสินทรัพย์อ้างอิงซึ่งคือหุ้นของ บริษัท ผิง อัน อินชัวรันซ์ (กรุ๊ป) ออฟ ไชน่า จำกัด (Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd.) (2318.HK) ซึ่งจดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง และ อัตราแลกเปลี่ยนคู่สกุลเงินดอลลาร์ฮ่องกง (HKD) ให้เป็น บาทไทย (THB) ตัวอย่าง ราคา PINGAN80 (บาท) เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงของราคาสินทรัพย์อ้างอิงและอัตราแลกเปลี่ยนที่ต่างกันไป (แปลงอัตราส่วน 1 หุ้น Ping An : 100 DR)

และนอกเหนือจากปัจจัยข้างต้นแล้ว ราคา PINGAN80 ยังขึ้นกับปัจจัยอื่นๆ เช่น ความต้องการซื้อขาย DR, ช่วงเวลาการเปิด-ปิด ของตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ เป็นต้น

คำเตือน: : การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาและทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดได้จากแบบแสดงรายการข้อมูล


สนใจลงทุน DR ต้องทำอย่างไร


เทรดได้ทันที ผ่านแอปฯ Streaming
โดยใช้บัญชีหุ้นเดิม​ (ถ้ามี)

หรือ เปิดบัญชีหุ้นง่ายๆ ผ่าน NEXT INVESTดาวน์โหลด
Depositary Receipt: PINGAN80
Depositary Receipt: PINGAN80  
(0.23 MB) PDF