โอกาสลงทุนหุ้นเครื่องดื่มแบรนด์ดัง ปันผลเด่น จากอเมริกา
PEP80Xตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศของ

บริษัท PEPSICO, INC.

ออกโดย ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)


โอกาสลงทุนหุ้นระดับโลก ผ่าน DRx (Fractional DR)
ในตลาดหลักทรัพย์ไทย
ซื้อขายเป็นเงินบาท
มีโอกาสได้รับผลตอบแทน ทั้งเงินปันผล
และกำไรจากส่วนต่างราคา
เทรดได้ตามเวลาตลาดหุ้นโลก
ซื้อขาย Real-time พร้อม NASDAQ
ช่วงเวลา 20:00 - 04:00 น.


ชื่อย่อหลักทรัพย์ PEP80X

เสนอขายต่อประชาชนทั่วไป

อัตราอ้างอิงหุ้น Pepsico 1 หุ้น : DRx 5,000 หน่วย

ซื้อขายพร้อมกันในรูปแบบ Direct Listing ผ่านบัญชีซื้อขาย DRx กับ บล. ที่ให้บริการ
วันที่ 17 มิถุนายน 2567 เวลา 20.00 น. เป็นต้นไป

ราคาเปิด (ATO) ในวันแรก อ้างอิงจากราคาหุ้น Pepsico (PEP) และอัตราแลกเปลี่ยน ณ ขณะนั้น
(โปรดศึกษารายละเอียดค่าใช้จ่ายที่รวมอยู่ในราคาเสนอขายตราสารทันทีที่ตลาดเปิดการซื้อขาย ณ ราคาเปิด (ATO) จากหนังสือชี้ชวน)

ข้อควรรู้ก่อนลงทุนใน Pepsico DRx หรือ PEP80X

ปัจจัยหลักที่มีผลกระทบต่อราคา PEP80X ได้แก่ ราคาสินทรัพย์อ้างอิงซึ่งคือหุ้นของ บริษัท PEPSICO, INC. (PEP) ซึ่งจดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แนสแด็ก และ อัตราแลกเปลี่ยนคู่สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD) ให้เป็น บาทไทย (THB) ตัวอย่าง ราคา PEP80X (บาท) เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงของราคาสินทรัพย์อ้างอิงและอัตราแลกเปลี่ยนที่ต่างกันไป (แปลงอัตราส่วน 1 หุ้น Pepsico : 5,000 DRx)

และนอกเหนือจากปัจจัยข้างต้นแล้ว ราคา PEP80X ยังขึ้นกับปัจจัยอื่น ๆ เช่น ความต้องการซื้อขาย DRx, ช่วงเวลาการเปิด-ปิด ของตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ เป็นต้น
คำเตือน: การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาและทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากหนังสือชี้ชวนได้ที่เว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ล.ต. www.sec.or.th


สนใจลงทุน DR ต้องทำอย่างไร


เทรดได้ทันที ผ่านแอปฯ Streaming
โดยใช้บัญชีหุ้นเดิม​ (ถ้ามี)

หรือ เปิดบัญชีหุ้นง่ายๆ ผ่าน NEXT INVESTดาวน์โหลด
Factsheet PEP80X
Factsheet PEP80X  
(0.19 MB) PDF